Planul anual de acțiune al DGASPC Bihor, în transparență decizională

Consiliul Județean Bihor a postat în transparență decizională vineri, 4 februarie, proiectul de hotărâre referitor la planul de acțiune privind serviciile sociale la nivelul județului Bihor pe anul 2022, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor (DGASPC Bihor).

DGASPC Bihor este o instituție publică de interes județean aflată în subordinea Consiliului Județean Bihor, având rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a altor categorii de persoane aflate în dificultate.  

Planul de acțiune are în vedere următoarele aspecte: contextul județean al dezvoltării serviciilor sociale, componenta de protecție și promovare a drepturilor copilului, componenta privind protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap și a persoanelor vârstnice și situația bugetară a instituției.

Documentul poate fi consultat la avizier, la Compartimentul Juridic, precum și pe website-ul insituției, www.cjbihor.ro, la secțiunea Informații publice/ Transparență/ Transparență decizională.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Judeţean Bihor, în termen de 10 zile de la data publicării acestuia pe website-ul Consiliului Judeţean Bihor.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri