PMO: Se prelungește termenul de depunere pentru înscrierea în registrul electoral cu adresa de reședință

Potrivit art.18 alin.1 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare: „Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz.”

Până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea datei scrutinului, cetăţenii cu drept de vot care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri pot solicita primarului, pe baza actului de identitate, înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă pentru scrutinul respectiv, până în data de 04.09.2020, la Primăria Municipiului Oradea, cam. 21, în intervalul orar 08:00-12:00.

Persoana fizică care locuiește mai mult de 15 zile la o locuință secundară poate solicita stabilirea reşedinței, inclusiv pe baza unei adeverințe eliberată de administrația publică locală, din care să rezulte că solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în registrul agricol cu imobil cu destinația de locuință.

Astfel, orădenii se pot programa, online, la S.P.C.L.E.P. Oradea – Biroul de Evidenţă a Persoanelor, pe site-ul new.evp-oradea.ro, pentru solicitarea stabilirii reședinței.

Distribuie informația
Alte știri