Poliția Locală Oradea verifică acordurile și autorizațiile de funcționare. Comunicat

În vederea protejării intereselor consumatorilor și pentru asigurarea unui climat economic și concurențial sănătos, Primăria Oradea, prin Direcția Poliția Locală, verifică deținerea Acordului de funcționare și/sau a Autorizației pentru desfășurarea activității necesare operatorilor economici care desfășoară activități comerciale și prestări de servicii (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale etc.) conform prevederilor H.C.L. Oradea nr. 902/2021, coroborat cu dispozițiile O.G. 99/2000 actualizată.

Acordul de funcționare se eliberează pentru fiecare punct de lucru al agentului economic, inclusiv pentru cele situate în incinta centrelor comerciale și piețe, cuprinse în tabelul privind Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională – C.A.E.N. Rev. 2 descrise în O.G. 99/2000 actualizată.

Autorizația pentru desfășurarea activității se eliberează tuturor comercianților a căror activitate se desfășoară potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN 5610 – restaurante, 5630 – baruri şi alte activităţi de servire a barurilor și 9329 – alte activități recreative și distractive pe teritoriul administrativ al Municipiului Oradea. După depunerea documentelor, Poliția Locală Oradea face o verificare a modului de respectare a reglementărilor urbanistice, a modului de respectare a reglementărilor privind ordinea și liniștea publică şi existenţa contractului încheiat cu operatorul de salubritate.

În atașamente se poate găsi modelul de cerere tip corespunzător, care cuprinde și documentele necesare pentru emiterea avizului corespunzător și lista cu codurile CAEN supuse autorizării. 

https://www.oradea.ro/fisiere/module_fisiere/8739/Persoane%20Juridice%20-%20Cerere%20Acord%20de%20%20Functionare%202022.pdf

https://www.oradea.ro/fisiere/module_fisiere/8739/Persoane%20Juridice%20-%20Alimentatie%20Publica%202022%20mma.pdf

Distribuie informația
Alte știri