Poliţia Română face angajări. 1.900 de posturi sunt scoase la concurs, pe data de 14 mai

1.854 vor fi ocupate prin angajări din sursă externă, iar 46 prin reîncadrări de personal, câte unul în fiecare judeţ şi şase la Poliţia Capitalei.
Posturile scoase la concurs sunt repartizate la posturile de Poliţie Rurală, precum şi la secţiile de poliţie din Bucureşti.

 

–           Locul și perioada de înscriere: Candidații se pot înscrie în perioada   04 – 08.04.2016 în intervalul orar 08.30 – 15.30, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, situat în municipiul Oradea, str. Parcul Traian, nr. 18.

–           Candidații trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;

–           Probele la evaluarea performanţei fizicesunt, în ordine:

  1. a) flexie abdominală, pentru toţi candidaţii, bărbaţi şi femei;
  2. b) alergare de rezistenţă pe distanţa 1000 m pentru candidaţii-bărbaţi, respectiv 800 m pentru candidaţii – femei.

–           Proba test scris va consta într-un test detip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul IGPR din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le candidații și vaavea loc la data de 14.05.2016.

– DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

Cu ocazia înscrierii, candidații sunt obligați să prezinte, într-un dosar plic, cel puțin următoarele documente:

–           Cerere de înscriere – http://www.bh.politiaromana.ro.SECȚIUNEA CARIERE – Anexa  (model I.P.J. Bihor) la prezentele precizări;

–           Declarația de confirmare a cunoașterii șiacceptării condițiilor de recrutare  –http://www.bh.politiaromana.ro. SECȚIUNEA CARIERE – Anexa  (model I.P.J. Bihor) la prezentele precizări;

–           Copia actului de identitate (original șicopie).

 

AMĂNUNTE: http://www.bh.politiaromana.ro.SECȚIUNEA CARIERE!

Detaliile privind modalităţile de înscriere şi de participare la concurs, condiţiile de recrutare, probele de selecţie şi criteriile de departajare a candidaţilor, tematică, bibliografie, Anexe etc. sunt postate integral pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, secțiunea Carieră

http://www.bh.politiaromana.ro.

Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Poliției Române,www.politiaromana.ro , Secțiunea carieră – Posturi scoase laconcurs (adresahttp://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs ), precum și avizierul și pagina deInternet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, secțiunea Carierăhttp://www.bh.politiaromana.ro , întrucât comunicarea informațiilorulterioare referitoare la concurs se va realiza în aceste modalități.

 

 

Distribuie informația
Alte știri