Polițiștii bihoreni vor avea un poligon de tragere performant, renovat și echipat la standarde europene

Joi, 14 noiembrie a.c., începând cu ora 10.00, la Baza Sportivă Dinamo Oradea va avea loc inaugurarea Poligonului de Tragere al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, recent renovat și modernizat în cadrul Proiectului ”SAFE BORDER, SAFER LIFE”* ROHU 183, finanţat de Uniunea Europeană. Instituția Prefectului Județului Bihor este liderul proiectului ”SAFE BORDER, SAFER LIFE” și îi are ca parteneri pe Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea și Căpitănia de Poliție a Județului Hajdu – Bihar, Ungaria.

În cadrul proiectului, care acoperă o durată de 18 luni, Inspectoratul de Poliție Județean Bihor beneficiază de o finațare de 71.555 EUR, din care 85% din fondurile FEDR și 15% co-finanțare națională, din fondurile Ministerului Afacerilor Interne.


Lucrările de renovare au fost derulate în perioada iulie – septembrie 2019 și au fost realizate în trei etape, respectiv renovarea spațiilor din incinta poligonului, lucrări de construcții, lucrări de instalații, instalații electrice, sanitare, renovarea protecției fonice și balistice din incinta poligonului, a fost achiziționat și pus în funcțiune sistemul pentru comanda și controlul țintelor din poligonul.


 

PROIECTUL ”SAFE BORDER, SAFER LIFE”

CINE, CE, CUM, CÂND ?
Proiectul ”SAFE BORDER, SAFER LIFE” este finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Interreg VA Romania – Ungaria, pe Axa Prioritară 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între cetățeni și instituții, Prioritatea de Investiții 11 b – Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă, prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții.

Suma necesară finanţării proiectului este de 287.904,85 EUR, din care 244.719,12 EUR solicitați și acordați din FEDR, suma de 43.185,73 EUR reprezentând finanțare de la bugetul de stat și 0 EUR contribuție proprie beneficiarilor.

Pentru fiecare dintre parteneri, aceasta înseamnă:
• Instituția Prefectului Județului Bihor – 72.448,19 EUR, din care 85% din FEDR și 15% co-finanțare națională, 0% contribuție proprie
• Căpitănia de Poliție a Județului Hajdu – Bihar – 72.041,66 EUR, din care 85% din FEDR și 15% co-finanțare națională, 0% contribuție proprie
• Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea – 71.860 EUR, din care 85% din FEDR și 15% co-finanțare națională, 0% contribuție proprie
• Inspectoratul de Poliție Județean Bihor – 71.555 EUR, din care 85% din FEDR și 15% co-finanțare națională, 0% contribuție proprie
Proiectul acoperă o perioadă de 18 luni şi este coordonat de managerul de proiect, domnul Ion Iulius Delorean, subprefect al județului Bihor, împreună cu o echipă de coordonatori asistenţi şi experţi.

Aceste detalii sunt evidenţiate prin contractul de finanțare nr. 150471 / 14.12.2018.
SAFE BORDER, SAFER LIFE

Proiectul urmărește, ca obiectiv general, dezvoltarea capacităților instituționale ale autorităților române și ungare, din zona de graniță, pentru a gestiona provocările migrației moderne.

Cine sunt actorii implicaţi?

Grupul ţintă este format din:
• populația județelor Bihor și Hajdu – Bihar,
• autoritățile publice locale,
• autoritățile publice teritoriale
Beneficiarii finali vor fi instituțiile partenere, din judeţele Bihor şi Hajdu Bihar, precum şi personalul din aceste instituţii, implicat în partea de formare şi specializare.

Care sunt obiectivele şi rezultatele aşteptate?

Pentru a pune în aplicare acest deziderat, se urmăresc drept obiective:
• Creare unui cadru comun pentru instruire și schimb de bune practici pe domeniul coordonării fenomenului migrației, între cele patru instituții partenere, în regiunea transfrontalieră Bihor-Hajdu-Bihar
• Elaborarea unei diagnoze actuale asupra migrației în regiunea Bihor – Hajdu-Bihar
• Intensificarea activităților informative dedicate populației afectate de migrație, în regiunea Bihor-Hajdu-Bihar
Rezultatele estimate ale proiectului privesc:
• Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere româno – ungare, între instituțiile responsabile de managementul migrației, ceea ce va conduce, de fapt la creșterea capacităților administrative în managementul migrației
• Crearea unui cadru comun pentru instruirea, atât teoretică, cât și practică, a responsabililor lucrători de poliție, în ceea ce privește migrația, atât în ceea ce privește controlul granițelor, cât și ordinea publică.
• O mai bună Informare a populației din zona afectată de migrație, de către instituțiile partenere
• Elaborarea unei diagnoze actuale asupra migrației

Distribuie informația
Alte știri