Pompierii recruteaza tineri din Bihor

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „CRIŞANA” al judeţului Bihor recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ, pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – sesiunea 2018.

La concursul de admitere – sesiunea 2018, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.), vor fi scoase la concurs următoarele locuri:
I. Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti: 38 de locuri ofițeri – bărbați din care 37 locuri -I.G.S.U. (1 pentru romi) și 1 loc – Serviciul de Informații Externe.
II. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, judeţul PRAHOVA: 290 de locuri – bărbați:
– subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 265 de locuri I.G.S.U. (2 locuri pentru romi);
– maistru militar auto = 25 locuri I.G.S.U..

Durata studiilor Facultăţii de Pompieri este de 4 ani, curs de zi cu frecvenţă. În urma absolvirii se obține diplomă de inginer în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul studiilor universitare de licenţă: „Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii – pompieri” şi diplomă de ofiţer care le conferă absolvenţilor dreptul de a profesa ca ofiţeri activi în Ministerul Afacerilor Interne, respectiv în Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
Cererile-tip de înscriere pentru sesiunea iulie -august 2018 se depun până la data de 25 mai 2018, iar termenul pentru depunerea dosarului de candidat este 15 iunie 2018. Concursul de admitere, care are loc în perioada 31 iulie – 24 august 2018, cuprinde:
• probe eliminatorii – contravizita medicală și evaluarea performanței fizice;
• proba de evaluare a cunoștințelor;

Școala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldești este o instituţie de învăţământ militar postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, destinată formării iniţiale a subofiţerilor de pompieri și protecție civilă și a maiștrilor militari auto. Durata studiilor este de un an, iar în urma promovării examenului de absolvire se eliberează Diplomă de grad și Certificat de calificare profesională nivel 5, conform calificărilor de ”Subofiţer de pompier şi protecţie civilă” și de ”Maistru militar auto”.
Cererile-tip de înscriere la Școala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldești, pentru sesiunea august-septembrie 2018, se depun până la data de 15 iunie 2018, iar termenul pentru depunerea dosarului de candidat este 27 iulie 2018. Concursul de admitere are loc în perioada 24 august – 4 septembrie 2018 și cuprinde:
• probe eliminatorii – contravizita medicală și evaluarea performanței fizice;
• proba de evaluare a cunoștințelor.

Cei interesați se pot înscrie pentru a fi recrutați în vederea participării la examenele de admitere, având asupra lor cartea de identitate, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Crișana” al județului Bihor (cei care au domiciliul/reședința în județul Bihor), în Oradea, str. Avram Iancu nr. 9, conform programului: luni, miercuri și vineri între orele 9:00 – 14:00.
Informaţii suplimentare privind calendarul activităţilor de recrutare sunt publicate pe site-ul unităţii: www.isubh.ro la rubrica ”Admitere” sau pot fi obținute la sediul inspectoratului, de la personalul desemnat al Serviciului Resurse Umane, telefon 0259/411.212, 0259/411.213, interior 27136, iar informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia etc. sunt disponibile pe paginile oficiale ale instituțiilor de învățământ: www.academiadepolitie.ro și www.scoaladepompieri.ro .

Distribuie informația
Alte știri