Practici educaționale privind reușita elevilor în medii educaționale diverse/ Atelier la Oradea

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”, un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, implementat de către Ministerul Educației, marchează un nou moment important. Este vorba despre o nouă suită din seria de workshop-uri „Atelierele CRED – Bune practici în educație“, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.

Astfel, Casa Corpului Didactic Cluj, partener în cadrul proiectului, cu rol de coordonare a Regiunii Nord-Vest, organizează atelierul “Diferențierea curriculară: practici educaționale privind reușita elevilor în medii educaționale diverse“, în data de 28 mai 2022, începând 9.00, la Colegiul Național „Mihai Eminescu“ Oradea.

La nivel național, în cadrul celor 90 de workshop-uri participă 4.500 persoane, dintre care: personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum (inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc.

Fiecare eveniment are caracter interactiv, în care se urmărește valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie. De asemenea, formatul facilitează reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.

Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro.

***

Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare, printre care și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.

Distribuie informația
Alte știri