Precizări importante de la Casa de Pensii Bihor vizând locurile de muncă încadrate în condiții speciale

  1. Locurile de muncă încadrate în condiții speciale (art.30 din Legea nr.263/2010) se completează cu litera i), care vizează:

activitățile de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producției energiei electrice și extracției cărbunelui.

  • Beneficiile acestor dispoziții sunt:
  • Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfășurat cel puțin 25 de ani activități în condițiile mai sus menționate;
  • Utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a unui stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru persoanele care au desfășurat cel puțin 30 de ani activități în condițiile mai sus menționate.
  • Noile dispoziții se aplică începând cu data de 19.08.2021, respectiv după 30 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României,  și nu conțin reglementări referitoare la:
  •  asimilarea în condiții speciale a perioadelor realizate în condițiile menționate mai sus înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
  •  recalcularea pensiilor aflate în plată.
Alte știri