Precizări importante de la Casa Județeană de Pensii Bihor

Urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.116/2017, privind unele măsuri bugetare, directorul Casei de Pensii Bihor, Carmen Polman vine cu anumite precizari.

Pentru asiguraţii cu contract de asigurare, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

Pensia din sistemul public de pensii poate fi cumulată cu o pensie de serviciu/indemnizaţie pentru limită de vârstă, reglementate de legi cu caracter special.

Persoanele, care și-au pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă ca urmare a bolilor obișnuite și a accidentelor care nu au legătură cu munca, beneficiază de pensie de invaliditate, indiferent de durata stagiului de cotizare realizat înainte de data emiterii deciziei medicale, dă asigurări Carmen Polman.

Distribuie informația
Alte știri