Precizări importante privind reparațiile imobilelor din Oradea afectate de vijelia din 25 iulie

Primăria Oradea prin Instituția Arhitectului Șef a centralizat notificările depuse de cetățenii ale căror imobile au fost afectate de vijelia de acum două luni (25 iulie) și care au nevoie de reparații în regim de urgență. Astfel, dintr-un total de 75 de notificări, un număr de 44 notificări au fost depuse pentru intervenții în afara Zonei Construite Protejate, iar diferența de 31 de notificări fac referire la părți de construcții din Zona Construită Protejată.

Important de menționat este faptul că, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 modificate, articolul 11:

(1) Se pot executa fără autorizație de construire/desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/ sau aspectul arhitectural al construcțiilor, cu excepția cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcții prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b):

a) reparații la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;

b) reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora;

c) reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară;

De asemenea, același articol, la punctul 2 menționează:

(2) Se pot executa fără autorizație de construire/desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor amplasate în zone de protecție a monumentelor sau în zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea nu reprezintă construcții cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentații de urbanism aprobate:

a) lucrări de reparații și/sau întreținere la construcții existente, care nu afectează volumul, forma clădirii și decorația fațadelor și care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale:

(4) În cazul construcțiilor monument istoric și al construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate, lucrările prevăzute la alin. (2) se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorității administrației publice locale și a serviciului deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural și în baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care conține condițiile și termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.

În acest context, pentru toate situațiile în care intervențiile se realizează asupra  construcțiilor monument istoric și a construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilite prin PUG se va notifica si Direcția Județeană de Cultură Bihor.

Distribuie informația
Alte știri