Precizări legate de bursele de studiu și de ajutor social pentru elevi

Foto: stirileprotv.ro

Ministerul Educației anunță că termenul de primire a dosarelor de bursă pentru elevi este 31 ianuarie 2022 iar în condițiile actuale pandemice dosarele de bursă pot fi depuse chiar prin e-mail sau poștă. Școala va trebui să confirme primirea documentelor.

Bursele în acest semestru se acordă pe baza mediilor de la finalul anului trecut. Doar cei care au avut în anul școlar 2020-2021 media 9,50 și peste, iau de acum bursa de merit, deși pe primul semestru au luat această bursă toți cei care au avut media 8,50 și peste. Excepție fac elevii din clasele a V-a și a IX-a, care pot beneficia de bursă din semestrul al II-lea.

Media generală sau media de pe semestrul I reprezintă media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor semestriale de la toate disciplinele și de la purtare. Acordarea burselor de merit nu este condiționată de depunerea unei cereri în acest sens, se mai arată în documentul trimis de Ministerul Educației în toate școlile.

Elevii pentru care nu se condiționează acordarea burselor sociale de venitul net lunar pe membru de familie sunt următorii:”elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;

elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;

III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;

IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;

V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;

VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;

VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;

VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;

IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;

X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;

XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);

XII. boli genetice;

XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;

XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;

elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu”.

Pentru ceilalți elevi, care nu sunt în categoriile de mai sus, bursa socială se poate acorda dacă este îndeplinit criteriul de venit, recalculat în semestrul II, se arată în document. În venituri intră alocațiile și bursele fraților sau surorilor.

 Incepând cu semestrul al II-lea, se are în vedere salariul minim net pe economie din lunile în care s-a calculat venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv octombrie – decembrie 2021 pentru bursa de studiu și ianuarie – decembrie 2021 pentru bursa de ajutor social, astfel:

  • 1.524 lei, respectiv 1.540 lei pentru salariatul care are în întreținere o persoană,
  • 1.556 lei pentru salariatul care are în întreținere două persoane,
  • 1.572 lei pentru salariatul care are în întreținere trei persoane
  • 1.604 lei pentru salariatul care are patru sau mai multe persoane în întreținere”, precizează ministerul.
Distribuie pentru prietenii tăi:
Alte știri