Prefectul a cerut un raport despre stadiul lucrărilor de la Centura ocolitoare Săcueni. Ce lucrări sunt în execuție

La solicitarea prefectului Dumitru Țiplea, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a prezentat un raport privind stadiul lucrărilor de la Centura ocolitoare Săcueni. Conform raportului, în acest interval se află în curs de execuție următoarele lucrări:

Pasaj cale ferată (CF)

Lucrări de cofrare-armare la elementele pasajului CF: la zidurile de gardă și zidurile întoarse de pe culeea 1 și 2, la cuzineții de pe prima culee și prima pilă, respectiv la riglele de peste cea de-a doua pilă și culee. Tot în această perioadă au demarat și lucrările de turnare beton la elementele mai sus menționate.

Podețe

S-au efectuat săpături pentru fundațiile podețelor, aripilor și camerelor de cădere la poziția kilometrică 4+400, iar la finalizarea săpăturilor s-au realizat cofrările în vederea turnării betonului, precum și toate etapele tehnologice necesare: montarea cadrelor, aripilor și timpanelor prefabricate, emulsionarea elementelor, etc. Menționăm că la această poziție kilometrică lucrările sunt finalizate în proporție de 90%.

Groapa de împrumut

Decaparea stratului vegetal, pentru ca pământul să poată fi utilizat la umpluturile din zona pasajului CF.

Dispozitive de scurgerea și colectare a apelor

Pregătirea terenului în vederea montării rigolei de acostament prefabricată între pozițiile kilometrice 4+400 și 4+940.

Reamintim că obiectivul contractului îl reprezintă remedierea lucrărilor existente și finalizarea celor rămase în execuție la Centura orașului Săcuieni cu desprindere din DN 19, intersectarea cu DJ 767A și DN 19B și revenirea pe DN19.

Lucrările sunt realizate de către Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj S.A., valoarea contractului de execuție fiind de 42,8 milioane lei (fără TVA).

Distribuie informația
Alte știri