Prefectura a inventariat școlile din Bihor cu toaleta în curte

Instituția Prefectului – Județul Bihor a prezentat, în 48 de ore de la solicitarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, un raport cu situația reală a grupurilor sanitare din instituțiile de învățământ din județul Bihor.

Raportul conține situația grupurilor sanitare din 620 de creșe, grădinițe, școli și licee din județ, grupate pe 18 categorii, în funcție de starea grupului sanitar, gradul de degradare, data renovării și amplasamentul acestora.

Raportul cuprinde și un capitol special, cu indicarea celor 35 unități de învățământ în care grupurile sanitare nu sunt situate în incinta instituțiilor, respectiv nu sunt în același corp de clădire în care se desfășoară cursurile.

Alte știri