Pregătiri pentru amenajarea unui nou spațiu public urban: Piațeta Magheru. Comunicat

În ședința Consiliului Local de joi, 25 iunie, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici la faza SF, respectiv coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local „Amenajare spațiu public urban – Piațeta Magheru, Municipiul Oradea”.

Viitoarea Piațetă Magheru se găsește pe B-dul General Gh. Magheru, în zona blocurilor cu numerele 4, 6, 8 și 10, pe o parcelă cu o suprafață totală a conturului de 1000 mp. Conform actelor de proprietate, terenul este proprietatea privată a Municipiului Oradea (931 mp) și proprietatea privată a unei persoane juridice (69 mp), care va trece și ea în proprietatea Municipiului Oradea prin procedura legală a exproprierii.

În prezent, amplasamentul se află într-o stare de degradare mai mult sau mai puțin accentuată și dă impresia unui spațiu urban neglijat. Această imagine vizuală este accentuată și de faptul că amplasamentul este vizibil dinspre B-dul Magherul, o arteră cu un trafic auto și pietonal intens.

Administrația locală își dorește crearea unor astfel de centre polarizatoare ale vieții urbane, de calitate, atât din punct de vedere al activităților atrase, cât și a imaginii spațiului public, centre care trebuie să fie adaptabile unor multiple tipuri de activități festive, comerciale ș sociale, temporare sau permanente ca perioadă de desfășurare și care să ofere un spațiu relaxant și prietenos, atât pentru adulți, cât și pentru copii, atât pentru rezidenții urbei, cât și pentru vizitatorii acesteia.

Valoarea totală a investiției este de 496.534 lei (plus TVA), iar durata de realizare a investiției este de 12 luni.

Amenajarea spațiului urban „Piațeta Magheru” presupune: curățarea și pregătirea terenului în vederea amenajării, refacerea pavajului existent pe toată suprafața amplasamentului; crearea de mobilier urban de ședere turnat, cu un design personalizat; păstrarea arborilor existenți pe sit și a parcajului auto de pe latura vestică; refacerea platformei care deservește intrările în scările de bloc de pe latura estică, plus o rampă care să permită și accesul persoanelor cu handicap locomotor; un parcaj de biciclete amplasat pe latura sudica a amplasamentului; mobilier urban; sistem de iluminat public; sistem de irigații și de alimentare cu apă potabilă (cișmele).

Distribuie informația
Alte știri