Pregătiri pentru scrutinul din 27 septembrie în judeţul Bihor

Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor a anunţat că, prin ordinul prefectului Dumitru Ţiplea, a fost constituită Comisia Tehnică Judeţeană Bihor, care va coordona și urmări îndeplinirea sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, serviciilor publice deconcentrate şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale la alegerile locale din anul 2020, precum și Grupul tehnic de lucru al Comisiei Tehnice Judeţene Bihor, responsabil cu urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente. Tot prin Ordin de prefect s-a efectuat numerotarea celor 101 circumscripții electorale municipale, orăşeneşti şi comunale de la nivelul județului și s-a dispus operaționalizarea, de către primari, a birourilor de circumscripție electorală.

Totodată, s-au aprobat dimensiunile ștampilelor Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Bihor, ale Birourilor Electorale de Circumscripție comunală, orășenească, municipală și ale Birourilor Electorale ale Secțiilor de votare. Ștampilele urmează să fie confecționate prin grija Instituției Prefectului Județului Bihor.

„Prefectul Dumitru Țiplea a aprobat și Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor specifice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020 în judeţul Bihor, aferente principalelor repere din Programul calendaristic general:

2 august – constituirea Biroului Electoral Central; 8 august – constituirea Birourilor Electorale de Circumscripţie; 7 – 11 august: perioada de înregistrare a alianţelor electorale; 7 – 18 august – perioada de depunere a candidaturilor; 24 august – rămânerea definitivă a candidaturilor; 22 septembrie – tipărirea buletinelor de vot; 22 septembrie – desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, prin tragere la sorți computerizată; 26 septembrie, ora 7.00 – încheierea campaniei electorale; 27 septembrie, ora 7.00 – începerea votării; 27 septembrie, ora 21.00 – încheierea votării”, precizează Cancelaria prefectului.

Cei interesaţi de mai multe informații pe tema alegerilor locale pot consulta site-ul Autorității Electorale Permanente – www.roaep.ro -, secțiunea Alegeri locale.

Distribuie informația
Alte știri