Prejudicii semnificative la Primaria Oradea. Camera de Conturi a descoperit plati nelegale

Camera de Conturi Bihor a identificat, pentru anul 2014, la Primăria Municipiului Oradea un prejudiciu de 439.000 lei, respectiv abateri financiar-contabile în valoare de 6.345.000 lei.

Printre neregulile identificate amintim:
– Decontarea unor elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situațiile de lucrări în cazul obiectivului de investiții ,,Construire Helioport pe corpul B al spitalului judeţean” la Spitalul Clinic Județean Oradea (102.000 lei)
– Acceptarea şi decontarea unui număr de zile mai mare decât cel efectiv lucrat şi pontat pentru activitatea de întreţinere şi salubrizare spaţii verzi – parcuri (36.000 lei)
– Nevalorificarea respectiv nepredarea în totalitate de către prestatorii de servicii a materialului lemnos rezultat în urma tăierilor de arbori (23.000 lei)
– Efectuarea de plăți mai mari decât cele legal la obiectivul de investiții ,,Amenajare parc Salca Oradea”, reprezentând valoarea unor lucrări neexecutate, precum şi efectuarea de plăţi nejustificate legal (28.000 lei)
– Efectuarea de plăţi nelegale prin acceptarea la plată a unor articole
de deviz eronate la lucrarea de investiției „Reabilitare paramet exterior şi învelitori aferente Palatului Vulturul Negru Oradea” la Administraţia Imobiliară Oradea (115.000 lei)
– Efectuarea de plăți mai mari decât cele legal datorate la obiectivul de investiții ,,Reparaţii capitale Şcoala nr.16 Oradea” reprezentând valoarea unor lucrări neexecutate, precum şi efectuarea de plăţi nejustificate legal la Administraţia Imobiliară Oradea (43.000 lei)
– Efectuarea de plăți mai mari decât cele legal datorate la obiectivul de reparatii ,,Refacere gard la Unitatea Militară 01232 Oradea, latura sudică, situat în vecinătatea parcului Peţa” la Administraţia Imobiliară Oradea (28.000 lei)

Descarca  Sinteza rezultatelor acţiunilor de audit/control desfăşurate la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Oradea

Distribuie informația
Alte știri