Prevederile Legii nr. 192/2015 nu se aplica tuturor pensionarilor beneficiari de grupe de munca. Comunicat

In data de 08.05.2017 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 334 Hotararea Guvernului nr. 291//05.05.2017 pentru completarea art.134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.257/2011, prin care se stabilesc normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2015, referitoare la recalcularea grupelor I si II de munca, pentru persoanele care au beneficiat de un stagiu de cotizare diferit de cel prevazut de legislatia in vigoare la data pensionarii.

Prevederile Legii nr. 192/2015 nu se aplica tuturor pensionarilor beneficiari de grupe de munca.
Aplicarea prevederilor Legii nr. 192/2015 coroborate cu cele ale H.G. 96/ 2017 se face, din oficiu, de catre Casa Judeteana de Pensii Bihor, pentru pensionarii care indeplinesc conditiile necesare, cu incepere de la data de 01.01.2016, plata drepturilor recalculate efectuandu-se astfel:
-incepand cu luna iulie 2017, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1990-31.03.2001 inclusiv;
-incepand cu luna noiembrie 2017, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 01.04.2001-31.12.2010.

Mentionam ca in evidentele Casei Judetene de Pensii Bihor se afla un numar de aproximativ 2600 de pensionari, dintr-un total de 143.280 de beneficiari ai sistemului public de pensii, carora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 192/2015.

Distribuie informația
Alte știri