Primă de inserţie pentru absolvenţi. Vezi care sunt condițiile și cum se acordă

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data încadrării (ISR – 525,5 lei).

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 27 mai 2022.

Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Prima de inserţie se acordă în două tranşe, astfel: o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării; o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.   Nu beneficiază de prima de insertie: absolvenţii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu; absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani; absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă. 

Informaţii detaliate despre Stimulente pentru ocupare acordate persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM sunt afişate pe pagina de internet la adresa www.anofm.ro, Persoane fizice, secţiunea Stimulente pentru ocupare acordate persoanelor înregistrate în evidenţele ANOFM.

Alte știri