Prima dezbatere publică pe marginea prevederilor noii Carte a Universității din Oradea

Aula Magna a găzduit luni, 22 ianuarie 2024, prima dezbatere publică pe marginea prevederilor noii Carte a Universității din Oradea.

Au fost prezenți în sală: rectorul – prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău, prorectorul – prof. univ. dr. habil. Gabriel Bendea, conf. univ. dr. Aurel Căuș – președintele Senatului UO, câteva zeci de cadre didactice și reprezentanți ai studenților.

Cu acest prilej, președintele Senatului universității, conf. univ. dr. Aurel Căuș, a anunțat că interesul cadrelor didactice pentru prevederile noului document fundamental al Universității din Oradea este mai ridicat decât la elaborarea cartei în vigoare. Propuneri ce privesc articole din viitoarea Cartă a Universității din Oradea sosind deja, pe adresa sa personală, încă înainte ca documentul să fi fost supus oficial dezbaterii. În context, președintele Senatului UO a precizat că, deși inițial se dorea doar o punere în acord a Cartei cu prevederile noii Legi a Învățământului Superior, „în urma numeroaselor și foarte bunelor amendamente primite din partea corpului profesoral, s-a decis o revizuire mai amplă a acestui document, care să țină cont de toate propunerile primite”.

Conf. univ. dr. Aurel Căuș a mai precizat că sarcina finalizării dezbaterilor și a documentului va reveni membrilor Senatului aleși săptămâna trecută. Președintele deliberativului academic a anunțat, de asemenea, că data limită până la care pot fi făcute propuneri și amendamente la Carta Universității din Oradea este 9 februarie 2024, acestea putând fi trimise pe adresa: carta2024@uoradea.ro. După cum au anunțat organizatorii, o următoare dezbatere publică pe conținutul Cartei Universității din Oradea va avea loc la începutul lunii martie.

Carta unei instituții de învățământ superior este documentul ce stă la baza activității acesteia și cuprinde titluri ce reglementează: misiunea și obiectivele universității, principii de management și organizare, alegerea și atribuțiile structurilor deliberative, drepturile și îndatoririle membrilor comunității universitare etc.

Distribuie informația
Alte știri