Prima ediție a Seminarului științific internațional de Drept procesual civil, la Facultatea de Drept din Oradea

În perioada 15 -16 aprilie 2024 s-a desfășurat în cadrul Facultății de Drept a Universității din Oradea prima ediție a Seminarului științific internațional de Drept procesual civil intitulat “Adversarial principle and inquisitorial principle – Comparative perspective” (Principiul procedurii  acuzatoriale  și  principiul  procedurii inchizitoriale  – perspectivă comparativă).

La eveniment au participat cadre didactice, studenți și masteranzi de la trei facultăți de drept din Europa, Facultatea de Drept din Oradea, Facultatea de Drept și Administrație a Universității Jagiellonă din Cracovia, Polonia și Facultatea de Drept a Universității din Miskolc, Ungaria.

În ceea ce privește cadrele didactice, Facultatea de Drept și Administrație a Universității Jagiellonă din Cracovia, instituție de învățământ de prestigiu, înființată în anul 1364, a fost reprezentată prin trei cadre didactice specializate în Drept procesual civil: Directorul departamentului de Drept procesual civil, conferențiar universitar abilitat, dr. Radosław Flejszar, lector univ.dr. Małgorzata Malczyk și asistent univ. Kamil Hylewski. Din partea Facultății de Drept a Universității din Miskolc studenții au fost însoțiți și coordonați de către lect. dr. Tóth Gergő József.

Facultatea de Drept din Oradea, gazda evenimentului, a fost  reprezentată de către trei cadre didactice, domnul decan conf.univ.dr. Cristian Dumitru Miheș, lector.univ.dr. Florina Florentina Morozan și lector univ.dr. Gavril Daniel Olar.

La seminar au participat 22 de studenți și masteranzi din cele trei țări. Din partea Facultății de Drept din Oradea, au fost prezenți studenți-masteranzii ai programului Drept civil și Procedură Civilă: Grenczer Maria Alexandra și Graczias Răzvan Iuliu precum și studenții de la ciclul I – licență – Drept: Boje Nicoleta Roxana, Culda Diana, Chichișan Paul Miron, Coroian Maria-Cristina, Turcuț Alana Hrista și Ungur Amalia.

Pe parcursul celor două zile ale seminarului,  participanții au prezentat și dezbătut teme interesante privind diferitele sisteme de drept, relația dintre principiile care guvernează procesul civil, rolul judecătorului, actele de dispoziție ale părților în legislația celor trei state, administrarea probelor prin avocați sau consilieri juridici, retragerea cererii în procedura necontencioasă ș.a. Totodată, au fost abordate și teme cu implicații mai vaste în materia Dreptului civil cum ar fi reglementarea răspunderii părintești în Ungaria, drepturile acționarilor în societatea pe acțiuni sau posibile instrumente juridice privind menținerea caracterului familial al companiilor familiale. Dezbaterile au permis compararea celor trei sisteme de drept, identificarea asemănărilor și deosebirilor, fructificarea experiențelor acumulate în aplicarea unor instituții relativ noi sau identificarea unor modele care și-au dovedit eficiența.

La finalul celei de a doua zi a evenimentului, participanții au continuat lucrările seminarului la Curtea de Apel Oradea unde au avut parte de o primire călduroasă din partea doamnei vicepreședinte, judecător Mirea-Gajdo Loreley care i-a călăuzit prin clădirea Palatului de Justiție și le-a prezentat sălile de judecată și le-a vorbit despre organizarea instanțelor din județul Bihor.

Apoi lucrările au continuat în impresionanta Sală festivă a Curții de Apel Oradea unde doamna vicepreședinte Mirea-Gajdo, după ce a realizat un istoric al Palatului de Justiție, a ținut studenților, în prelungirea temei seminarului, o prelegere interesantă privind  rolul judecătorului în procesul civil român, în primă instanță și în căile de atac.

Aceasta a dezvăluit  participanților, aflați la început de drum, din experiențele sale personale și din tainele profesiei de judecător demonstrând că pasiunea și iubirea profesiei care dublează competența și  perfecționarea permanentă constituie secretele unui bun judecător.

Lucrările seminarului au fost încheiate la Curtea de Apel Oradea, iar reprezentanții facultăților participante au convenit organizarea ediției a II-a anul viitor, la Facultatea de Drept a Universității din Miskolc. Prezentările făcute în cadrul evenimentului, împreună cu concluziile acestuia, urmează  să fie reunite într-un volum publicat de către facultățile participante.  

“Organizatorii mulțumesc cadrelor didactice și studenților de la Facultatea de Drept și Administrație a Universității Jagiellonă din Cracovia și de la Facultatea de Drept din Miskolc, doamnei președinte a Curții de Apel Oradea, judecător Florica Roman, precum și doamnei vicepreședinte judecător Mirea-Gajdo Loreley, care au făcut posibilă organizarea acestui seminar și au contribuit la succesul lui!, a spus conf.univ.dr. Cristian Dumitru MIHEȘ, decanul Facultății de Drept.

Distribuie informația
Alte știri