Primăria Oradea: 30 septembrie termen scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale, aferente semestrului al II-lea

Având în vedere că se apropie 30 septembrie, termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea, Primăria Oradea recomandă contribuabililor să-și achite obligațiile la termen, astfel încât să nu fie nevoiți să plătească majorări de întârziere.

Impozitele şi/sau taxele se datorează pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport.

Nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul impozitelor neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Modalități alternative de plată

Modalitățile alternative de plată, altele decât plata la ghișeele Primăriei Oradea, sunt următoarele:

1. PLATA ONLINE (internet)

– site-ul Municipiului Oradea – www.oradea.ro – Secțiunea „Ghișeul Online”. Serviciul de plată online permite accesul pe baza codului numeric personal pentru persoane fizice, a codului fiscal pentru persoane juridice, sau user și parolă, iar plata se realizează fără comision.

– site-ul www.ghiseul.ro – Plata taxelor şi impozitelor locale prin intermediul acestui site se face fără comision.

– aplicația MobilePay, aplicația pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Android. Sistemul este dezvoltat pentru administrarea plăților electronice, efectuate cu card bancar prin internet, aferente obligațiilor fiscale datorate de contribuabili persoane fizice sau juridice către bugetul local, precum şi a amenzilor contravenționale şi amenzilor de parcare. Plata taxelor şi impozitelor locale prin intermediul acestui sistem se face fără comision.

2. ÎN NUMERAR SAU CU CARDUL LA PARTENERII MUNICIPIULUI ORADEA – POȘTA ROMÂNĂ ȘI CEC BANK

3. PRIN ORDIN DE PLATĂ SAU FOAIE DE VĂRSĂMÂNT

Se poate realiza la orice bancă, specificând pe documentul de plată următoarele:

– datele de identificare ale Municipiului Oradea (CUI : 4230487)

– denumirea impozitului şi contul IBAN deschis la TREZORERIA ORADEA (informaţia se găseşte pe site-ul www.oradea.ro, secţiunea din stânga paginii de web – Informaţii de interes public – Taxe și impozite locale – Conturi IBAN pentru încasări);

– datele de identificare a contribuabilului.

Distribuie informația

Casă de vânzare în Sânnicolau Român, 3 camere - 150 mp, verandă, anexe. Plus o bucătărie de vară. Teren pentru grădină în suprafață de 15 ari. Fântână proprie. Posibilități de racordare la canalizare, apă și gaz. Drum asfaltat. Zonă foarte liniștită la o distanță de 30 km de Oradea, iar ca timp aprozimativ 30 minute, pe drumul noul realizat pe la Livada. Prețul 35.000 euro. Negociabil. Telefon 0743183715.

Alte știri