Primăria Oradea desființează pe cale administrativă construcțiile realizate fără forme legale. Comunicat

Primăria Oradea reamintește faptul că bunurile aparținând domeniului public sau privat al UAT – Municipiul Oradea pot fi concesionate sau închiriate în baza unui contract încheiat cu administrația locală.

Ocuparea abuzivă și realizarea de lucrări neautorizate pe proprietatea municipiului constituie abateri de la normele legale ce se sancționează cu amendă și dispunerea de măsuri complementare – constând în recuperarea folosului necuvenit, desființarea construcțiilor și aducerea terenului la starea inițială.

În acest context, în data de 09.08.2021, persoana fizică P.V. a fost sancționată contravențional pentru realizarea de lucrări fără autorizație. De asemenea, s-a constatat că, după ocuparea abuzivă a terenului aparținând UAT Municipiul Oradea, o persoană juridică – societatea Balkanyc Expedition Transport Logistic S.R.L., a amplasat materiale de construcții, în zona împrejmuită, și a operat un punct de lucru (showroom) neautorizat, față de care s-a dispus ca până la 31.12.2021, să achite contravaloarea folosinței, să degajeze materialele depozitate, să desființeze construcțiile și împrejmuirea și să redea municipiului amplasamentul respectiv.

Deoarece nu s-a dat curs solicitării autorității publice, prin Dispoziția primarului Municipiului Oradea s-a dispus măsura desființării pe cale administrativă a construcțiilor și a gardului realizate fără forme legale pe proprietatea UAT Municipiul Oradea, cu recuperarea cheltuielilor ocazionate de aceste persoane.

Dispoziția a fost transmisă spre executare silită BEJ MGS și pusă în aplicare în 11 februarie, prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor și gardului amplasate fără forme legale, pe teren – proprietate a UAT Municipiul Oradea, în zona străzii Ogorului nr. 3. În perioada următoare se vor verifica și alte edificate realizate în acea zonă.

Distribuie informația
Alte știri