Primăria Oradea: Licitație publică pentru concesionarea a patru parcele de teren în cartierul Tineretului

Foto: Daniela Stoica

Primăria Oradea organizează o nouă sesiune de licitație publică cu plic închis pentru concesionarea a patru parcele de teren libere de construcții – cu suprafețe cuprinse între 250 mp și 641 mp, cu suprafața totală de 1374 mp, situate în Oradea, zona Calea Clujului – Cartierul Tineretului, în vederea construirii de locuințe familiale.

Criteriul de atribuire a contractului de concesionare este cea mai mare redevență oferită. Redevența oferită, la care se adjudecă licitația, nu poate fi mai mică decât cea de pornire + primul pas, adică: 15,60 lei/mp/an pentru parcelele de teren cu suprafața de până la 250 mp inclusiv, respectiv 18,00 lei/mp/an pentru parcelele de teren cu suprafața mai mare de 250 mp.

Data limită de depunere a ofertelor este 19.07.2023, ora 10:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este Primăria Oradea, Piața Unirii  nr. 1, jud. Bihor, parter, ghișeele 1 – 2. Fiecare ofertă se depune într-un singur exemplar, într-un plic sigilat format A4. Serviciul de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire este Serviciul Relații cu Publicul, ghișeul 1 din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Ședința publică de deschidere a ofertelor cu documentele de calificare va avea loc în 19.07.2023, ora 13:00, la Primăria Oradea, sala 201, etaj 2.

Taxa de participare la licitație este în valoare de 100 lei pentru una până la 4 (patru) parcele ofertate, iar taxa de participare nu se restituie.

Ofertanții pot să achite taxa de participare la licitație în numerar la Primăria municipiului Oradea, Sala Ghișeelor, ghișeele 22-27, până la data depunerii ofertelor ori prin virament bancar. Taxa de participare trebuie să fie constituită (încasată) în contul organizatorului la data licitației.

Garanția de participare la licitație este de 1.500 lei, indiferent de numărul de oferte financiare depuse.

Distribuie informația
Alte știri