Primele concluzii ale campaniei de verificare a colectării selective a gunoiului din Oradea. Sute de situații neconforme

În perioada 25 – 29 octombrie, Primăria Oradea a demarat campania  de  verificare a modalității de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile și biodegradabile de către utilizatorii serviciului public de salubrizare (persoane fizice și persoane juridice) din zonele de case.

Controalele au fost efectuate de către patrule mixte compuse din reprezentanți ai Primăriei Oradea, S.C. RER VEST S.A și S.C. ECO BIHOR S.A, cu sprijinul Poliției Locale Oradea.

Acțiunea a demarat pe străzile: Moscovei, Îngustă, George Barițiu, Regizor Mircea Popescu, Academiei, Ion Vidu, Crișan, Cloșca și Horea, echipele verificând conformitatea conținutului recipienţilor și a sacilor de colectare a deșeurilor pentru două fracții: reciclabile și biodegradabile.

La fracția „deșeu reciclabil”, 55 neconforme din 135 verificate

Astfel, în urma controlului efectuat în data de 25, respectiv 29 octombrie pe fracția de deșeu reciclabil, pe străzile mai sus enunțate, s-a constatat că  dintr-un număr total de 252 de utilizatori ai serviciului de salubrizare, un număr de 135 de utilizatori au scos recipienții /sacii în vederea colectării și transportului de către operatorul de salubritate. Au fost identificate deșeuri neconforme la un număr de 55 de generatori de deșeuri. În aceste situații, deșeul reciclabil a fost contaminat cu alte fracții – de cele mai multe ori cu resturi de mâncare, deșeuri vegetale, tampoane, măști, deșeuri voluminoase, textile, pungi și ambalaje contaminate cu sânge etc.

La fracția „deșeu biodegradabil”, 69 neconforme din 101 verificate

La fracția de deșeu biodegradabil, în urma controlului efectuat în data de 26, respectiv 28 octombrie, pe străzile amintite mai sus, s-a constatat că dintr-un număr total  de 299  de utilizatori ai serviciului de salubrizare, un număr de 101 de utilizatori au scos recipienții în vederea colectării și transportului de către operatorul de salubritate, fiind identificate deșeuri neconforme la un număr de 69 de generatori de deșeuri. În aceste cazuri, deșeul biodegradabil a fost contaminat cu alte fracții – de cele mai multe ori cu sticle și recipienți din plastic și aluminiu, tampoane, măști, textile, pungi și ambalaje din hârtie/carton  contaminate cu sânge și cu alte produse alimentare etc.

Echipa de control a aplicat  pe recipienții al căror conținut a fost contaminat cu alte fracții un autocolant cu mențiunea „DEȘEU NECONFORM”. Conținutul recipientului a fost  încadrat automat ca DEȘEU REZIDUALrecipientul  nefiind  golit de către operatorul serviciului public de salubrizare, fiind lăsat pe amplasament și colectat la o dată ulterioară, conform graficului de colectare a deșeurilor reziduale, aplicându-se tariful aferent acestui tip de deșeu.

71 de avertismente aplicate de Poliția Locală

În urma controalelor efectuate, Poliţia Locală a aplicat un număr de 71 de avertismente, urmând ca la următorul control eventualele neconformități  constatate să fie sancţionate contravențional cu amendă.

„Întrucât pe fracţia de deșeu reciclabil precolectat în saci galbeni de către utilizatorii serviciului de salubrizare menajeră din curţile comune, Primăria Oradea a constatat că nu se pot identifica generatorii deșeurilor contaminate, pentru a evita pe viitor sancționarea contravențională a tuturor coproprietarilor de imobil, locatarii sunt rugați să menţioneze pe sac, cu un marker sau cu pix, numărul apartamentului unde a fost generat deșeul. Ca urmare s-a solicitat operatorului de salubritate să analizeze această disfuncționalitate în prestarea acestui serviciu de colectare a deșeului reciclabil în saci și să găsească soluții”, a precizat Adina Popa, director adjunct al Direcţiei Tehnice din Primăria Oradea.

Totodată, în cadrul acestei etape a campaniei, care va avea un caracter permanent, utilizatorii serviciului de salubrizare au fost informați asupra regulilor colectării separate, fiind împărţite și materiale informative în acest sens. Informăm încă o dată utilizatorii serviciului de salubritate menajera că măștile folosite se precolectează în pubelele de culoare neagră – fracție deșeu rezidual.

Primăria Oradea apreciază efortul celor care colectează corect

„Primăria Oradea dorește să mulțumească tuturor utilizatorilor serviciului de salubrizare menajeră care au aplicat corect regulile de colectare selectivă și apreciază efortul acestora de a precolecta corect. Totodată, atragem atenția locuitorilor asupra faptului că toate categoriile de utilizatori ai serviciului de salubrizare, persoane fizice, asociaţii de locatari, agenţi economici, instituțiile publice au obligaţia, în conformitate cu Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Oradea aprobat prin HCL nr. 861 din 29 octombrie 2020, să precolecteze separat deșeurile pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară, în recipientele distinct inscripționate asigurate de operatorul serviciului”, a precizat viceprimarul Marcel Dragoș.

Cetățenii care au precolectat corect deșeul reciclabil sunt locuitorii imobilelor  din strada Moscovei nr. 4, nr. 10, nr. 18; str. Horea nr. 3, nr. 7, nr. 8A, nr. 9, nr. 11, nr. 18, nr. 24, nr. 32, nr. 34, nr. 35, nr. 37, nr. 38, nr. 38A, nr. 39; str. Cloşca nr. 10, nr. 11, nr. 11 A şi B, nr. 12, nr. 14, nr. 14C, nr. 14 D, nr.17, nr. 41, nr. 57, nr. 59, nr. 61, nr. 64, nr. 67; str. Crişan nr. 2, nr. 3, nr. 5A, nr. 9, nr. 13, nr. 18, nr. 24 C și D, nr. 27, nr. 29 şi 29A, nr. 32, nr. 34, nr. 42, nr. 47;  str. Ion Vidu nr. 4, nr. 7, nr. 9, nr. 11, nr. 21, nr. 25, nr. 29, nr. 30, nr. 31, nr. 37; str. Szigligeti Ede nr. 5, nr. 8, nr. 9, nr. 13, nr. 15, nr. 16, nr.19, nr.21, nr. 24; strada Ady Endre nr. 47, nr. 51, nr. 55, nr. 57, nr. 58, nr. 59 şi 59A, nr. 60, nr. 68, nr. 69, nr. 70, nr. 71, nr. 72, nr. 74, nr. 76, nr. 80.

Deșeul biodegradabil a fost precolectat corect de către utilizatorii din imobilele din strada Ion Vidu nr. 4, nr. 11, nr. 21, nr. 31, nr. 33; strada Crişan nr. 5A, nr. 9, nr. 13 , nr. 17, nr. 18, nr. 25, nr. 29 şi 29A, nr. 40, nr. 42; strada Cloşca  nr. 6, nr. 14, nr. 16, nr. 18, nr. 36, nr. 39, nr. 60A, strada Horea nr. 5, nr. 11A, nr. 44, nr. 63, strada Moscovei nr. 18, nr. 22, nr. 26, nr. 28, strada Academiei nr8strada Îngustă nr.1.

Încălcarea prevederilor art. 16 alin (2) din Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Oradea aprobat prin  HCL nr.861 din 29 octombrie 2020, se sancţionează pentru persoanele juridice cu amendă cuprinsă între 1000 şi 1500 lei, iar pentru persoanele fizice se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300 şi 500 lei.

Ghidul  de colectare  distribuit de S.C. RER VEST S.A.  poate fi  consultat și în format electronic accesând link-ul  https://rervest.ro/utile/ghid-de-colectare/  Pentru informații suplimentare cu privire la colectarea selectivă și la nerespectarea drepturilor/obligaţiilor contractuale, utilizatorii serviciului de salubrizare  pot apela serviciul de dispecerat al prestatorului SC RER VEST SA la nr. 0374885693 – Program telefonic (Luni – Vineri) 07:00 – 19:00; 0259433195  – Program telefonic (Luni – Duminica) 19:00 – 07:00.

Distribuie informația
Alte știri