Profesorii care dau meditaţii, obligaţi de ANAF să se înregistreze la ONRC şi să aibă case de marcat electronice fiscale

Foto: pixabay.com

Profesorii care dau meditaţii sunt obligaţi să se înregistreze la Registrul Comerţului, să depună declaraţii fiscale şi să plătească impozitele aferente, dar şi să utilizeze case de marcat electronice fiscale.

Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obţinute din meditaţii acordate în particular de persoanele fizice a fost publicat vineri pe site-ul ANAF.

Ulterior înregistrării în registrul comerţului şi autorizării funcţionării, persoanele fizice au obligaţia de a depune la organul fiscal Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).  În cazul în care încep activitatea în cursul anului fiscal, persoanele fizice vor depune Declaraţia unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. În declaraţia unică contribuabilul va completa în mod corespunzător Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate, prin intermediul căruia contribuabilii îşi exercita şi opţiunea privind determinarea venitului net anual: – fie pe baza normelor de venit; – fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

În situaţia în care contribuabilul care obţine venituri din activităţi independente încasează integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie, acesta are obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Profesorii care nu-şi declară veniturile oblinute din meditaţii riscă oricând să fie verificaţi de fisc. Conform legii, orice bun personal sau venit suplimentar, care nu are acoperire în documentele fiscale, poate fi pus sub sechestru.

Distribuie informația
Alte știri