Profesorii din Bihor care au implementat proiectul ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” au prezentat exemplele de bune practici

Joi, 24 noiembrie 2022 Inspectoratul Școlar Județean Bihor în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Puiu Sever” Ineu și Primăria Comunei Ineu au organizat un workshop la care au participat cadre didactice și directori de la unitățile de învățământ care au implementat proiectul Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”. Alături de aceștia au fost invitați directori de unități de învățământ care școlarizează elevi proveniți din grupuri dezavantajate, respectiv inspectori școlari.

Workshopul s-a constituit într-un eveniment de prezentare și multiplicare a exemplelor de bune practici din cadrul proiectului, respectiv a instrumentelor elaborate sau completate în cadrul programului.

Proiectul Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” are ca obiectivul general: Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri sistemice de aplicare inovativă şi sustenabilă a noului curriculum naţional, urmărind creşterea accesului la experienţe de învăţare de calitate ale elevilor din învăţământul preuniversitar primar şi gimnazial, iar unul din obiectivele specifice vizează: Creşterea calităţii şi relevanţei activităţilor din şcoli cu populaţie vulnerabilă, în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii, prin implementarea de proiecte inovative centrate pe dezvoltarea competenţelor cheie a cel puţin 2500 de elevi, în contexte de învăţare curriculare şi extracurriculare stimulative si motivationale.

La nivel național proiectul este implemenentat de Ministerul Educației în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Iași și Inspectoratul Școlar al Municipiului București alături de 8 Case ale Corpului Didactic.   

În județul Bihor activitatea: Pilotarea unor strategii integrate de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile, din cadrul proiectului, s-a desfășurat în zece unități de învățământ: Școala Gimnazială Nr.1 Budureasa/ comuna Budureasa(primar și gimnaziu); Școala Gimnazială ”Puiu Sever” Ineu/ comuna Ineu(gimnaziu),  Liceul Tehnologic Nr.1 Dobrești/ comuna Dobrești(gimnaziu); Școala Gimnazială Nr.1 Husasău de Tinca / comuna Husasău de Tinca(gimnaziu); Liceul Teoretic ”Nicolae Jiga” Tinca/ comuna Tinca(gimnaziu); Școala Gimnazială Nr.1 Săcădat/ comuna Săcădat(primar și gimnaziu); Școala Gimnazială Nr. Talpoș/ comuna Batăr(gimnaziu); Școala  Gimnazială Nr.1 Petreu/ comuna Abrămuț(primar); Liceul Teoretic ”Gabriel Țepelea” Borod/ comuna Borod(primar și gimnaziu); Școala Gimnazială Nr.1 Drăgești/ comuna Drăgești(gimnaziu). De această activitate cu cele două componente:  Pilotarea unor interventii complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile și Dezvoltarea și pilotarea unor strategii de adaptare curriculară la nevoile elevilor din grupuri vulnerabile, au beneficiat 1000 de elevi din care 250 din învățământul primar și 750 din învățământul gimnazial. În cadrul programului elevii au beneficiat printre altele, de strategii de adaptare curriculară, respectiv de activități complementare de sprijin.

În cadrul worshopului, fiecare dintre cele zece școli beneficiare ale proiectului au prezentat instrumentele dezvoltate și aplicate în cadrul programului: strategia de adaptare curriculară, instrumentele de evaluare a strategiei, jurnalul didactic, respectiv planul individual de intervenție. În acest context au fost prezentate aspecte legate de relația școlilor cu comunitatea locală, un parteneriat important pentru satisfacerea nevoilor educaționale ale elevilor proveniți din grupuri vulnerabile, respectiv impactul activităților complementare de sprijin asupra elevilor și părinților acestora. Instrumentele elaborate și pilotate în cadrul proiectului au devenit resursă care poate fi valorificată la nivelul tuturor unităților de învățământ cu problematici similare, aplicabile deopotrivă la nivelul componentei de management, în actul de predare-învățare, precum și în cadrul activităților educative extrașcolare.

Distribuie informația
Alte știri