Programul de sprijin pentru tomate continuă şi în 2020, cu un buget de 187,5 milioane lei

Programul de sprijin pentru tomate va continua şi în acest an, iar resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de 187,5 milioane lei (39,47 milioane euro) şi se asigură din bugetul pe anul 2020, a informat vineri Ministerul Agriculturii.

Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3.000 euro/beneficiar/an.

Cererea de înscriere în program şi documentele aferente pot fi depuse /transmise la Direcţiile pentru Agricultură Judeţene inclusiv prin fax sau poştă, sau în format electronic prin e-mail, până la data de 15 mai.

otenţialii beneficiari sunt: producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008; producătorii agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, să obţină o producţie de minimum 3 kg tomate/mp, să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere, să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor completat începând cu data înfiinţării culturii, dar şi să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative privind comercializarea producţiei.

Verificările se efectuează la începutul rodirii şi înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producţiei. Valorificarea recoltei se face până la data de 15 iunie inclusiv.

Distribuie informația
Alte știri