Programul de studii Arhitectură, de la Universitatea Oradea, a primit acreditare ARACIS

Unul din cele mai ambițioase visuri ale conducerii Universității din Oradea și a Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură, acreditarea studiilor de licență în domeniul arhitecturii, s-a împlinit. Printre hotărârile adoptate, la 26 mai 2022, de către Consiliul Agenției Române de Asigurarea a Calității Învățământului Superior (ARACIS) se numără și acreditarea programului pentru studii de licență în domeniul arhitecturii, la Universitatea din Oradea. În anul universitar viitor, la acest program de studii pot fi înscriși 40 de studenți.

„Este o încununarea a eforturilor comune făcute de conducerea Universității din Oradea, de cadrele didactice, studenții și absolvenții programului de studiu Arhitectură. Am fost susținuți și vreau să le mulțumesc pentru asta și colegilor de la Institutul de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu» – București. Consider că acreditarea acestui program de studiu este foarte importantă pentru județul Bihor, pentru orașul Oradea și pentru universitatea sa”, a declarat prof. univ. dr. habil. Marcela Prada, decanul Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură.

Totodată, conducerea Universității din Oradea vine în întâmpinarea tinerilor care doresc să devină arhitecți, oferindu-le posibilitatea înscrierii în anul „zero”, la Arhitectură. Acesta fiind, după cum precizează conducerea Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură, un an pregătitor pentru cei care vor să urmeze studiile de licență.

În urma vizitelor efectuate de reprezentanții ARACIS, s-a decis menținerea acreditării, la nivel de licență, pentru programele de studii Farmacie și Tehnică dentară, ale Facultății de Medicină a Universității din Oradea. La aceeași facultate, studiile de licență în specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare au trecut, de la „grad de încredere limitată”, la deplina acreditare.

Universitatea din Oradea se bucură și de acreditarea unor alte programe de studii universitare la nivel de masterat. În domeniul Inginerie și Management au fost acreditate: Managementul Calității și Protecția Consumatorului în domeniul Textile Pielărie, Managementul Unităților de Turism și Alimentație Publică, Management și comunicare în inginerie, Inginerie economică și management pentru afaceri. Cele patru programe de studii beneficiind de o capacitate de școlarizare de 200 de studenți anual.

De asemenea, în domeniul Inginerie Energetică, au fost acreditate studiile de master pentru programele  de studii Energii regenerabile și Managementul sistemelor de energie, cu o cifră de școlarizare de 75 studenți pe an.

Distribuie informația
Alte știri