Programul grădinițelor din Bihor în perioada vacanței de vară

În perioada iunie-august 2022, la nivelul județului Bihor vor fi deschise 70 de grădinițe cu program prelungit. Dintre acestea, 37 vor fi funcționa la nivelul Municipiului Oradea, iar 33 în celelalte localități de la nivelul județului.Astfel, în iulie în Municipiul Oradea vor asigura program educativ specific vacanței 25 de unități, iar în luna august 12 grădinițe cu program prelungit. Grădinițele cu personalitate juridică au căutat să vină în întâmpinarea nevoilor părinților și copiilor deschizând alternativ structurile arondate pentru a putea cuprinde toți preșcolarii care doresc să frecventeze grădinița pe perioada vacanței de vară.

Pe perioada verii, accentul va fi pus pe activitățile educative, culturale, artistice, recreative, activităţi contribuie la îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe al copiilor la dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor acestora, a unor trăsături de voinţă şi de caracter, la stimularea înclinaţiilor şi aptitudinilor individuale, venind în completarea şi ameliorarea achiziţiilor realizate până în present.

Aceste activități specifice de învățare, pot oferi un ajutor însemnat în formarea copiilor, sub următoarele aspecte:

  • îndrumarea şi dezvoltarea intereselor şi înclinaţiilor copiilor, a aptitudinilor şi talentelor individuale în diferite domenii ale ştiinţei, culturii, artei, tehnicii, sportului;
  • îmbogăţirea orizontului de cultură generală şi antreprenorială;
  • atragerea şi stimularea copiilor în activităţi sociale, cu caracter educative;
  • aprofundarea reprezentărilor şi noţiunilor morale, elaborarea unei conduite morale, dezvoltarea trăsăturilor de caracter;
  • completarea şi dezvoltarea, cu precădere, a acelor aspecte ale educaţiei, pe care activitatea din clasă nu le poate consolida suficient.

Printre proiectele educative derulate în anul școlar trecut, la nivelul județul Bihor amintim implementarea proiectului national «Citește 100 de povești», respectiv, a proiectului Plantropolis, inițiat de Fundația Comunitară la nivelul mun. Oradea, în cadrul căruia 15 grădinițe au obținut o consistentă finanțare . Preșcolarii din proiectul Plantropolis, au ocazia de a exersa, cu multă încântare și responsabilitate rolul de grădinari în minigrădinile urbane din incinta unitaților preșcolare aplicante. În bacurile pictate de ei au sădit și apoi au monitorizat uimitoarea evoluție a plantelor , iar în această perioadă după vizita personajului d-na Aricescu, au organizat acțiuni de vânzare a legumelor timpurii recoltate din grădină.

Graficul acestora poate fi consultat pe site-ul ISJ Bihor unde se regăsesc și datele de contact ale unității de învățământ.

Distribuie informația
Alte știri