Programul Interreg V-a România-Ungaria intră în linie dreaptă

phpThumb_generated_thumbnailjpg

In cadrul Programului Interreg V-a Romania-Ungaria, a fost lansat, in data de 23 mai 2016, procesul de selectie pentru personalul Punctelor de Informare, care vor avea sediul in judetele eligibile din Ungaria, respectiv la Szeged, Bekecsaba, Debrecen si Nyiregyhaza; in momentul finalizarii procedurii de recrutare, toate structurile programului vor fi complete si deplin operationale.
Totodata, in cursul lunii aprilie 2016, a fost supus consultarii publice Ghidul solicitantului pentru proiecte strategice. In perioada imediat urmatoare, vor fi postate pe site-ul MDRAP, raspunsurile si clarificarile formulate, ca urmare a comentariilor primite din partea publicului si/sau a potentialilor beneficiari.
Programul Interreg V-A Romania-Ungaria, care va fi implementat in perioada de programare 2014-2020, continua finantarea cooperarii transfrontaliere in zona de granita romano-ungara, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regionala, cu sprijinul Uniunii Europene si al guvernelor celor doua state. In aria eligibila a acestui program sunt cuprinse opt judete. Din Romania: Satu Mare, Bihor, Arad si Timis, iar din Ungaria: Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Bekes si Csongrad.
Bugetul total al programului este de 231,861,763 euro, din care 189,138,672 euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), iar 42,723,091 euro din bugetele nationale ale celor doua state participante in program, Romania si Ungaria.
STRATEGIA PROGRAMULUI

Obiectivul strategic:

Realizarea de intervenţii integrate cu accent transfrontalier şi strategic puternic, în vederea exploatării potențialului comun şi abordării provocărilor comune.

Axele prioritare:

Axa prioritară 1 (buget total 48,502,844 euro): Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune şi resurselor)

Prioritatea de investiţii 6/b: Investirea în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a satisface nevoile identificate de statele membre, pentru investiţii care merg dincolo de aceste cerinţe

Prioritatea de investiţii 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Axa prioritară 2 (buget total 34,995,589 euro): Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere durabile şi eliminarea blocajelor (Cooperarea în domeniul accesibilităţii)

Prioritatea de investiţii 7/b: Îmbunătăţirea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura RTT, inclusiv nodurile multimodale

Prioritatea de investiţii 7/c: Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile

Axa prioritară 3 (buget total 55,070,771 euro): Îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi promovarea mobilității forţei de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forţei de muncă)

Prioritatea de investiţii 8/b: Susţinerea creșterii eficiente a ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătăţirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice

Axa prioritară 4 (buget total 57,034,498 euro): Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii (Cooperare în domeniul sănătăţii şi prevenţiei bolilor)

Prioritatea de investiţii 9/a: Investirea în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative şi tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare

Axa prioritară 5 (buget total 9,548,042 euro): Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor şi gestionării dezastrelor)

Prioritatea de investiţii 5/b: Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor

Axa prioritară 6 (buget total 4,013,379 euro): Promovarea cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților)

Prioritatea de investiţii 11/b: Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice și a părţilor interesate şi o administraţie publică eficientă prin promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetăţeni şi instituţii

Beneficiari eligibili:

– Autorităţi/administraţii locale şi judeţene şi instituțiile lor

– Ministere naţionale şi instituțiile lor specializate, birouri regionale ale acestora

– Administraţii ale parcurilor naţionale/naturale

– Instituţii pentru protecţia mediului

– Instituţii de învăţământ superior

– Organizaţii neguvernamentale

– Asociaţii microregionale

– Organizaţii de management al Euroregiunilor

– Muzee, biblioteci, teatre

– Biserici

– Birouri ale patrimoniului cultural

– Camere de comerţ

– Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT)

– Organizaţii naţionale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de transport

Beneficiarii eligibili ai programului trebuie să aibă sediul sau o filială regională/locală sau instituţii situate în zona eligibilă a programului (județele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád în Ungaria, precum şi judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş în România), cu excepţia acelor entităţi publice care nu au sediul social în zona eligibilă, însă au competenţe legale pentru implementarea de operaţiuni în aria programului.

Structura de management:

Autoritatea de Management (cu funcție de certificare): Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, România

Autoritatea de Audit: Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României

Autoritatea Naţională: Biroul Primului Ministru din Ungaria

Comitetul de Monitorizare: responsabil cu monitorizarea implementării programului

Secretariatul Comun: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria (BRECO)

Puncte de Informare: câte un Punct de Informare în fiecare județ din zona eligibilă din Ungaria

Control de prim nivel: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria şi Széchenyi Programme Office Non-profit Ltd, Ungaria.

Distribuie informația
Alte știri