Programul “Prima chirie” a început: cei care se încadrează în program sunt aşteptaţi la AJOFM Bihor

Programul ”Prima chirie”, prin care persoanele aflate în şomaj care își găsesc un loc de muncă în altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 de kilometri faţă de localitatea în care îşi au domiciliul, a demarat.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea, singure sau împreună cu familiile, nu depăşesc suma de 5.000 lei, lunar. Suma maxima pe care o poate primi un beneficiar este de 900 de lei.

Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. Facilitatea se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile legii.

Ajutorul financiar nu se acordă dacă angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei.

Distribuie informația
Alte știri