Programul “Prima chirie”a fost aprobat. Cine poate beneficia de acest ajutor

Se acordă o primă de relocare persoanelor înregistrate ca șomeri la AJOFM, si care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate, situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea de domiciliu.

Ajutorul se va da din bugetul asigurărilor pentru șomaj și este egal cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (plata chiriei și a utilităților) în noul domiciliu sau nouă reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare nu depășesc suma de 5.000 lei/ lună, în situația în care sunt singure sau împreună cu familiile acestora, și care se încadrează în muncă pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Prima de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de 36 de luni și nu se cumulează cu prima de încadrare sau cu prima de instalare, prevăzute în legislație.

Distribuie informația
Alte știri