Proiect vizând dezvoltarea competențelor antreprenoriale la Universitatea din Oradea

Universitatea din Oradea implementează proiectul ”Learn2Do4Entrepreneurship”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3. Este susţinut în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Cluster Mobilier Transilvan, AgroTransilvania Cluster, Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software – Filiala Transilvania, Asociaţia Ropot, alături de SC Gea Strategy & Consulting SA în calitate de beneficiar şi lider de proiect.

Valoarea totală a proiectului este de: 12,9 milioane de lei, din care finanţarea nerambursabilă se cifrează la suma de de 12,8 milioane de lei.

Obiectivul general al proiectulul constă în dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 440 de persoane din grupul ţintă în cadrul unui program de formare profesională. De asemenea, 49 de antreprenori vor beneficia de o subvenţie de investiţii pentru dezvoltarea unei afaceri, în valoare de aproximativ 36.000 euro.

Distribuie informația
Alte știri