Proiecte avizate sau respinse de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului din Oradea

În ședințaComisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului din 15 aprilie, au fost analizate 56 de lucrări, din care 27 în comisia mare CMUAT și 29 în subcomisia operativă.

CMUAT este un organism consultativ, cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă, constituit în scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă. Aceasta emite avize la consultări prealabile, avize favorabile sau avize nefavorabile, după caz, cu referire la documentaţiile tehnice prezentate spre avizare.

„Prin urmare, avizele acestei comisii consultative, fie că sunt favorabile sau nefavorabile, sunt deosebit de importante, deoarece ele reprezintă punctul de vedere al unor specialiști în arhitectură și urbanism, având un rol definitoriu pentru aspectul urbanistic unitar al orașului nostru”, a precizat viceprimarul Arina Moș.

Școală rabinică pe str. Mihai Viteazul nr.  4

Printre proiectele analizate, se numără cel al Comunității Evreilor din Oradea care au solicitat CMUAT avizul de oportunitate pentru construire școală rabinică, cantină ritualică și spațiu de cazare pe str. Mihai Viteazul nr 4, colț cu M. Kogălniceanu. CMUAT a avizat favorabil proiectul, în condițiile elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu. Astfel, în vederea obținerii autorizației de construire, solicitantul trebuie să elaboreze în prealabil Planul Urbanistic de Detaliu, care va fi și acela analizat în CMUAT.

Proiectul prevede desființarea unor clădiri parazitare existente (anexe) în această incintă și construirea unui imobil nou cu destinația specificată mai sus, care va fi amplasat la frontul str. M. Kogălniceanu. Regimul de înălțime al clădirii urmează să fie studiat prin documentația de urbanism.

Imobil cu funcțiune mixtă, în vecinătatea unei clădiri monument istoric din ansamblul Cazarma Husarilor

Un alt proiect important depus dintr-o iniţiativă privată este cel prin care s-a solicitat avizul Arhitectului Șef pentru Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) – construire imobil cu funcțiune mixtă (locuințe colective +comerț la parterul imobilului) pe o parcelă de colț, situată la intersecția dintre str. Satelitului și str. Retezatului, în imediata vecinătate a unei clădiri monument istoric din ansamblul Cazarma Husarilor.

O variantă a documentației de urbanism a primit avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 1475/2020, însă această variantă nu a primit și avizul Ministerului Culturii. Din acest motiv, solicitantul a venit cu o altă propunere de volumetrie, care însă nu a fost agreată de CMUAT, solicitându-i-se o altă variantă de volumetrie, care să pună în valoare și monumentul istoric din ansamblul Cazarma Husarilor.

Construire apartamente în regim hotelier pe strada Delavrancea

Proiectul prin care, dintr-o iniţiativă privată, s-a solicitat avizul de oportunitate pentru construire apartamente în regim hotelier pe str. Delavrancea nr. 37, constituie un alt proiect important dezbătut în cadrul CMUAT.

În urma analizării documentației prezentate, CMUAT a dat aviz nefavorabil din cauza volumetriei agresive, având în vedere dimensiunea imobilului propus și impactul asupra zonei.

Cei care au proiecte depuse în CMUAT pot verifica pe site-ul Instituției Arhitectului Șef – http://arhitectsef.oradea.ro/, la rubrica din stânga paginii web – FORMULARE AUTORIZĂRI, AVIZE, ADEVERINŢE – CMUAT, la care dintre cele două comisii se află în analiză proiectul, data ședinței în care va fi dezbătut, dar și rezoluția comisiei.

Distribuie informația

Casă de vânzare în Sânnicolau Român, 3 camere - 150 mp, verandă, anexe. Plus o bucătărie de vară. Teren pentru grădină în suprafață de 15 ari. Fântână proprie. Posibilități de racordare la canalizare, apă și gaz. Drum asfaltat. Zonă foarte liniștită la o distanță de 30 km de Oradea, iar ca timp aprozimativ 30 minute, pe drumul noul realizat pe la Livada. Prețul 35.000 euro. Negociabil. Telefon 0743183715.

Alte știri