Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 lansat spre consultare publică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Primăria Oradea aduce la cunoștința publică „Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.”

Astfel, proiectul supus dezbaterii publice poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea – www.oradea.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1.

Până în data de 9 februarie 2022 se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la proiect, prin email pe adresa: primarie@oradea.ro, prin fax la nr. 0259/437.544, prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1 sau  depuse la Centrul de relații cu publicul  (Piramidă) – Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022”

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri