Proiectul educativ „Blending Arts: Reading an Artefact”, derulat la Oradea

În ianuarie 2021 a început derularea, la Muzeul Țării Crișurilor, a proiectului educativ Blending Arts: Reading an Artefact, care este rezultatul unui parteneriat încheiat între Universitatea Oradea, Muzeul Țării Crișurilor, licee din Oradea și Asociația „Prietenii Muzeului Țării Crișurilor”.

Proiectul presupune organizarea unor întîlniri periodice cu elevii, în cadrul cărora se fac exerciții de vorbire creativă în limba engleză, avînd ca temă un artefact din patrimoniului Muzeului Țării Crișurilor. Dacă la început întîlnirile, șase la număr, au avut loc numai online, pe platforma Zoom, joi, 23 septembrie 2021, a avut loc prima întîlnire față în față.

Echipa acestui proiect este formată din profesori, studenți, muzeografi și elevi. din urbea de pe Crisul Repede.

Proiectul se va finaliza în decembrie 2021.

Alte știri