Proiectul “Sprijin acordat economiei locale prin încurajarea utilizării alternative a produselor agricole”, implementat în județele Bihor (RO) și Hajdu-Bihar (HU)

OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE BIHOR implementează în perioada 01.05.2021-31.12.2023 proiectul “Sprijin acordat economiei locale prin încurajarea utilizării alternative a produselor agricole”, acronim ALTERAGRI, cod proiect ROHU-426, în cadrul programului de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România-Ungaria 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului se referă la revitalizarea și suportul viabilității economice a profesiilor și tehnologiilor legate de agricultură și care provin din profilul socio-economic tradițional al zonei Programului iar obiectivele specifice sunt legate de dezvoltarea infrastructurii pentru formarea vocațională tradițională în județele Bihor (RO) și Hajdu-Bihar (HU), dezvoltarea abilităților și competențelor în agricultură, promovarea tehnologiilor moderne în agricultură.

Parteneriatul proiectului este compus din DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ BIHOR, OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BIHOR  și FUNDAȚIA PUBLICĂ PENTRU ȘTIINȚA MEDIULUI (TUDKA) – Ungaria.

Principalele activități prevăzute sunt: amenajarea CENTRULUI DE FORMARE AGRICOLĂ BIHOR, organizarea a 2 cursuri de formare în cultivarea plantelor tehnice și în metoda de colectare și depozitare a lânii, crearea unui sistem informațional pentru gestionarea relațiilor cu cetățenii, dezvoltarea unei platformei de e-learning, organizarea unei conferințe privind soluțiile inovatoare bazate pe instrumente TIC pentru agricultură, organizarea a 6 instruiri pentru producătorii agricoli, organizarea unei conferințe privind dezvoltarea pedologiei în zona de frontieră.

Bugetul total al proiectului este de 1.679.320 Euro, din care finanțarea nerambursabilă este de 85%, cofinanțarea Guvernelor României și Ungariei este de 12,06% iar contribuția proprie a partenerilor de proiect este de 2,94%.

În acest context, în data de 10 noiembrie 2023, la Hotelul ELITE din Oradea, a avut loc CONFERINȚA PRIVIND DEZVOLTAREA PEDOLOGIEI ÎN ZONA DE FRONTIERĂ, cu participarea unui număr ridicat de invitați, provenind din cadrul unor instituții publice deconcentrate, ai unităților administrativ-teritoriale din județ, fermieri, cadre didactice de la Universitatea Oradea, dar și studenți. Obiectivul acestei conferințe a constat în accentuarea importanței pedologiei asupra menținerii unor soluri sănătoase, cu impact direct, în special, asupra unei agriculturi sustenabile. În acest sens, prin prezentările susținute, au fost abordate procesele de degradare a solurilor induse de om, principalii factori restrictivi ai capacității productive a solurilor agricole din România, structura sistemică a unei agriculturi sustenabile, dar și rezultatele unui proiect de cercetare (derulat de Facultatea de Protecție a Mediului de la Universității din Oradea), care a vizat îmbunătățirea recoltelor în anumite zone din partea de Nord-Vest a județului Bihor prin utilizarea argilei de tip caolinit-halloysit, în contextul schimbărilor climatice. La final, participanții la conferință au vizitat Centrul de Formare Agricolă amenajat la nivelul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Bihor (strada Calea Aradului nr. 93H) realizat cu sprijinul acestui proiect.

Distribuie informația

Casă de vânzare în Sânnicolau Român, 3 camere - 150 mp, verandă, anexe. Plus o bucătărie de vară. Teren pentru grădină în suprafață de 15 ari. Fântână proprie. Posibilități de racordare la canalizare, apă și gaz. Drum asfaltat. Zonă foarte liniștită la o distanță de 30 km de Oradea, iar ca timp aprozimativ 30 minute, pe drumul noul realizat pe la Livada. Prețul 35.000 euro. Negociabil. Telefon 0743183715.

Alte știri