Protejarea pădurilor, o preocupare constantă pentru pompierii bihoreni

Ziua Internațională a Pădurilor este marcată la nivel mondial, în fiecare an, începând din 2012, în data de 21 martie, prilej de conștientizare a cetățenilor cu privire la importanța acestor resurse vitale pentru omenire.

În contextul actual, al schimbărilor dramatice de climă (furtuni, inundații, secetă etc.), sub influența factorilor de impact antropic (incendii, exploatări masive), fondul forestier înregistrează o scădere îngrijorătoare, generând efecte negative asupra ecosistemului, cu reflectare și în domeniul situațiilor de urgență.

În anul 2022, pompierii militari bihoreni au acționat pentru stingerea a 45 de incendii produse la fondul forestier din județ.

Un rol deosebit de important în preîntâmpinarea incendiilor de pădure si implicit, în protejarea naturii, îl are populația.

În vederea evaluării și diminuării riscului de incendii la fondul forestier, anual, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” executa controale de prevenire la  ocoalele silvice din județ și periodic, acțiuni de informare preventivă, atât cu privire la statistica incendiilor de pădure, cât și la modul de comportare în cazul producerii lor.

Incendiile de pădure pot fi provocate accidental, prin descărcări electrice atmosferice sau prin autoaprinderea datorată unor temperaturi excesive, însă, de cele mai multe ori, sunt generate de acțiunile neglijente ale oamenilor: focurile utilizate pentru producerea mâncării în locuri care nu sunt amenajate în acest sens, jocul copiilor cu focul, focurile de tabără, aruncarea țigărilor nestinse la întâmplare și în special în această perioadă, propagarea incendiului de la arderea vegetației uscate de pe terenuri în scopul igienizării acestora.

Pentru formarea unui comportament adecvat al cetățenilor atunci când se găsesc în natură, la iarba verde, picnic, plimbare prin pădure, reamintim câteva dintre măsurile de apărare împotriva incendiilor la fondul forestier:

 • Nu  faceţi foc decât în locurile permise şi amenajate în acest sens, curăţând terenul din jur de orice se poate aprinde;
 • Nu aprindeţi focul pe timp de vânt;
 • Nu aprindeţi focul la  o distanţă mai mică de 100 metri de liziera pădurii;
 • Prepararea hranei se face numai în locurile de popas amenajate având la îndemană mijloace pentru stingerea focului;
 • Nu fumaţi lângă păduri sau în alte locuri cu pericol de incendiu;
 • Nu aruncaţi la întâmplare ţigara nestinsă;
 • Nu lăsaţi copiii să se joace cu focul, înlăturând cu desăvârşire accesul acestora  la chibrituri, brichete, lumânări sau alte asemenea surse de foc şi  supraveghindu-i în permanenţă;
 • Menţineţi curăţenia la locul unde preparaţi hrana: aruncaţi în locuri special amenajate hârtiile, resturile de mâncare ori sticlele. Ele pot contribui la propagarea incendiilor;
 • Nu lăsaţi niciodată focul nesupravegheat, deoarece chiar şi o rafală slabă de vânt ar putea modifica direcţia focului, îndreptând flăcările spre vegetaţie sau transportând scânteile incandescente la distanţe mai mari, în interiorul pădurii;
 • Stingeţi cu apă sau pământ cărbunii încinşi sau jarul înainte de a părăsi spaţiul de agrement;
 • Dacă întâlniţi focuri lăsate de alţii, stingeţi-le;
 • Anunţaţi imediat orice incendiu pe care îl observaţi la 112.

Stimați cetățeni, prevenind incendiile de pădure și implicându-vă activ în acțiunile de împădurire,  protejați viața, mediul și bunurile oamenilor!

Pompierii bihoreni, alături de alți voluntari, au participat constant, de-a lungul anilor și vor continua să ia parte la acțiunile de împădurire desfășurate în județ, scopul acestor activități vizând protejarea naturii și implicit a oamenilor, prin plantarea de copaci și în același timp, prin responsabilizarea cetățenilor cu privire la necesitatea implicării atât la nivel individual, cât și colectiv, în activitățile cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

Distribuie informația
Alte știri