Rapoartele de activitate anuale ale aleșilor locali, obligatorii

Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis luni, 4 mai, o circulară privind obligativitatea, pentru aleșii locali, de a întocmi și prezenta public rapoartele de activitate anuale, amenda pentru neconformare fiind între 1.000 și 5.000 lei.

Circulara a fost trimisă în atenția consilierilor județeni, conducerii Consiliului Județean Bihor, consilierilor locali, precum și primarilor din județul Bihor, alături de un model generic de raport, spre a servi ca exemplu de bune practici.

„Prin documentul emis, Instituția Prefectului – Județul Bihor solicită aleșilor locali să întocmească și să prezinte rapoartelor reglementate de lege, secretarii generali urmând a aduce la cunoștința publicului rapoartele întocmite de consilierii județeni și locali, respectiv a înscrie pe ordinea de zi a ședințelor rapoartele întocmite de către președintele Consiliului Județean Bihor și primari. Conform articolului 241 din Codul administrativ, neprezentarea rapoartelor constituie contravenție și se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. Conform aceluiași articol, constatarea contravenţiilor, instituirea măsurilor de remediere, urmărirea îndeplinirii măsurilor de remediere şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local”, precizează Cancelaria prefectului.

Distribuie informația
Alte știri