Raportul de activitate al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pe anul 2022. Vezi care a fost rata criminalităţii

Raportul de activitate al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pe anul 2022, a fost supus dezbaterii în şedinţa solemnă în data de 3 februarie 2023, eveniment care s-a bucurat de participarea doamnei  procuror Maria Magdalena MILITARU, prim adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a doamnei procuror Mărioara Cătălina SÎNTION, membră a  Consiliului Superior al Magistraturii.

A fost evocată importanţa istorică a acestui eveniment care marchează 3 decenii de activitate continuă, raportat la înfiinţarea curţilor de apel şi a parchetelor de pe lângă acestea în anul 1993.

Datele statistice au fost prezentate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, domnul Sebastian Aurel VĂLEAN, în prezenţa colectivului de procurori din judeţele Bihor şi Satu-Mare.

Procurorii din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea au avut de soluţionat în cursul anului 2022, un număr de 32.433 dosare de urmărire penală, din care au soluţionat 17.576 cauze penale. Ponderea dosarelor soluţionate fiind de 54,2%.

Comparativ cu anul precedent s-a înregistrat o uşoară scăderea cauzelor soluţionate de la 17.745 la 17.576, în procent cuantificându-se la 0,95% indicator de scădere a volumului de activitate pe segmentul de dosare soluţionate, în contextul general definit de reducerea actelor de sesizare.

Măsurile manageriale folosite în cursul anului 2022 au fost orientate spre conservarea şi consolidarea rezultatelor instituţionale anterioare perioadei pandemice.

S-a pus accentul pe creşterea indicatorilor de calitate şi pe folosirea cât mai eficientă a resurselor umane şi materiale, centrate pe implicare, profesionalism şi un management flexibil, cât mai adecvat.

Sub impactul modificărilor legislative şi a hotărârilor Curţii Constituţionale pronunţate până la finele anului 2022 s-a acordat o atenţie sporită operativităţii cu accent pe reducerea duratelor procedurilor judiciare, respectiv a reducerii numărului de dosare din stocurile vulnerabile la prescripţie şi a cauzelor cu autori necunoscuţi.

Printre obiectivele instituţionale cele mai importante s-a acţionat pentru combaterea şi controlul ferm aplicat asupra fenomenelor infracţionale cu tendinţă de dezvoltare în sfera infracţiunii de mare violenţă, evaziune fiscală, infracţiuni silvice, contrabandă, spălarea banilor, infracţiunilor contra persoanei, corupţie, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, urmărindu-se şi luarea măsurilor asiguratorii pentru recuperarea prejudiciilor aduse bugetului consolidat al statului.

În anul 2022, din totalul prevăzut pe schema de 91 procurori, au fost ocupate efectiv 72, rămânând vacante un număr de 19 posturi de procurori, gradul de ocupare fiind de 79,12%. Din perspectiva analizei realizate pe cele 22 de funcţii de conducere, a rezultat că 14 funcţii de conducere au fost vacante şi au gestionate prin delegare, preponderent în judeţul Satu-Mare, dar şi în judeţul Bihor, posturile de personal auxiliar, conex, de specialitate, funcţionari publici şi personal contractual bucurându-se de un grad de ocupare de 90-100%.

Din analiza datelor statistice referitoare la valoarea măsurilor asiguratorii dispuse pe substructurile unităţilor de parchete de pe lângă curţile de apel la nivel naţional, a rezultat că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea a instituit măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 45.152.545 lei, situându-se pe locul doi, după Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti din cele 15 curţi de apel din România.

Din totalul cauzelor soluţionate (17.576) într-un număr de 2.361 dosare s-a dispus trimiterea în judecată, fiind emise 2.300 de rechizitorii şi 72 de acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, prin care au fost trimiţi în judecată un număr 2.797 de inculpaţi, din care 14 persoane juridice.

Din numărul total de inculpaţi, 174 au fost trimiţi în judecată în stare de arest preventiv.

Indicatorul referitor la ponderea trimiterilor în judecată reprezintă 13,50%, extrapolat la numărul total al dosarelor soluţionate, ceea ce arată o uşoară tendinţă de creştere faţă de anul precedent, când acest indicator s-a cifrat la 13,08%. Astfel, putem nota o creştere a eficienţei instituţionale.

Rata criminalităţii în raza teritorială a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea în anul 2022 a fost de 299,59 inculpaţi trimişi în judecată la suta de mii de locuitori, faţă de 251 de inculpaţi în anul 2021. Populaţia însumată a judeţelor Bihor şi Satu Mare a fost de 928.936 locuitori.

Au fost înregistrate scăderi importante în volumul dosarelor care au avut ca obiect infracţiuni contra persoanei (-38%), infracţiuni contra patrimoniului (-20%), infracţiuni contra autorităţii (-8%), respectiv infracţiuni comise de funcţionari publici (-5%), fiind înregistrate creşteri la infracţiuni de fals (+21%), infracţiuni prevăzute în legi speciale, precum cele silvice, de mediu şi contrabandă (+6%), crescând trimiterile în judecată (+4,4%), precum şi numărul victimelor femei (de la 175 la 216), din care victimele minore au crescut accentuat (de la 75 la 109).

Indicatorii de operativitate arată că din cele 17.576 de dosare penale soluţionate, 7.916 au fost soluţionate în termen de până la 6 luni de la primul act de sesizare, respectiv 3.604 au fost soluţionate în intervalul de 6 luni – 1 an de la prima sesizare, iar 4.357 de cauze au fost soluţionate în termen de peste 1 an de la prima sesizare.

Indicatorii de eşec în activitate, arată că în cursul anului anteroior, au fost restituite definitiv un număr total de 3 dosare penale în pondere de 0,13% din totalul cauzelor soluţionate, iar numărul soluţiilor de achitare definitivă sunt de 61 de inculpaţi achitaţi, influenţa cea mai puternică fiind determinată de sfera dispoziţiilor legale de dezincriminare în ceea ce priveşte infracţiunile de abuz în serviciu şi contrabandă, care scăzute fiind din numărul total de inculpaţi achitaţi definitiv, arată o reducere a ponderii de la 2,1% la 1%.

Anul precedent şi-a pus amprenta asupra capacităţii noastre instituţionale şi prin operaţionalizarea unei reţele interne de procurori anume desemnaţi cu competenţe în investigarea infracţiunilor care au fost de competenţa Serviciului de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, desfiinţată prin Legea nr. 49/2022. În acest nou segment de activitate în care procurorii din cadrul secţiei de urmărire penală au avut de soluţionat 183 dosare penale, au soluţionat 122, ponderea celor soluţionate fiind de 66%. Nu s-a cuantificat nici o trimitere în judecată pe această competenţă.

În activitatea judiciară din anul 2022 procurorii au participat la judecarea a 25.141 cauze penale (+12,8% vs. 2021) şi 3.722 cauze civile (+25,4% vs. 2021), fiind verificate sub aspectul legalităţii şi temeiniciei, toate hotărârile pronunţate de instanţele de judecată. Procentul de admisibilitate a căilor de atac este de 75,45%, în creştere faţă de anul 2021, când a fost de 71,42%.

Datele statistice pun în evidenţă o creştere continuă în ultimii 4 ani, în spectrul cooperării judiciare internaţionale în materie penală, încheind activitatea pe anul 2022 cu un număr total de cauze soluţionate de 649 lucrări în acest domeniu.

Din raportul de bilanţ şi luările de cuvânt ale participanţilor, a rezultat că provocarea supremă în anul anterior a constituit-o adaptarea şi adecvarea serviciilor judiciare instituţionale la modificările legislative ale hotărârilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv ale Curţii Constituţionale a României pentru reducerea vulnerabilităţilor la prescripţie, de aşa manieră încât la finele anului să rămână în stocul de dosare mai vechi de 5 ani un număr de 19 dosare penale.

De asemenea, s-a răspuns în mod adecvat la noile fenomene infracţionale generate de frontiera cu Ucraina şi s-a pus accent deosebit pe traficul de migranţi şi contrabanda cu produse care sunt specifice situării noastre geografice.

S-a reuşit a se exercita un control instituţional ferm asupra infracţiunilor de mare violenţă, rezultatele demonstrând că numărul cauzelor de omor şi tentativă de omor a scăzut de la 29 la 8 în ultimul an.

Ca o concluzie referitoare la anul precedent şi cu efecte asupra etapei următoare s-a reţinut că procurorii, în virtutea rolului pe care-l au  în realizarea unui act de justiţie previzibil, trebuie să furnizeze societăţii un serviciu public judiciar credibil, dar care să urmeze sensibilităţile generate de societate şi să intervină cu fermitate în vederea apărării ordinii de drept cu respectarea garanţiilor care protejează drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, punând un mare accent pe reducerea duratei procedurilor judiciare, ca singur factor care poate eficientiza întreaga activitate de combatere a infracţionalităţii, pentru ca la finalul realizării acestor obiective conjugate să ne îndeplinim rolul social în ocrotirea şi consolidarea statului de drept.

PROCUROR GENERAL, Vălean Aurel Sebastian

Distribuie informația
Alte știri