Reabilitarea termoenergetică a clădirii Casina Română, Beiuș

Comunicat de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Beiuș în calitate de beneficiar, a demarat implementarea proiectului cod C5-B2.1.a-38, intitulat “Reabilitarea termoenergetică a clădirii Casina Română, Beiuș”, depus în cadrul apelului de proiecte: PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1 a Componentei 5 – Valul Renovării din cadrul Programul Național de Redresare și Reziiență.

Obiectivul proiectului este reprezentat de reabilitarea termoenergetică a clădirii Casina Română din Municipiul Beiuș în suprafață de 471 m.p.

Intervențiile asupra acestui obiectiv presupun: repararea elementelor de acoperiș, repararea sau înlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice, aplicarea de tehnologii adecvate de reducere  a  permeabilității  la  aer  a  elementelor  de  anvelopă  opace  și  asigurarea  continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii prin refacerea paziei, asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, înlocuirea geamurilor și a ușilor, refacerea finisajelor interioare, placarea exterioară la baza peretelui cu polistiren extrudat, refacerea pardoselilor prin hidroizolarea si termoizolarea acestora, înlocuirea tâmplăriei interioare, refacerea tavanului prin termoizolarea acestuia cu vată minerală, instalarea unui punct termic local, dotarea necesară pentru introducerea sistemului de încălzire în pardoseală, refacerea  instalațiilor  sanitare  și realizarea  unui grup  sanitar  pentru  persoanele cu  dizabilități, reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat, montarea unui sistem de ventilație cu recuperare de căldură, montarea unor sisteme inteligente de contorizare și urmărire a consumurilor energetice, montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie și implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice. De asemenea prin proiect se va instala și o stație de încărcare pentru vehicule electrice.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.360.464,94 lei cu TVA din care 1.143.247,85 lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA), iar 217.217,09 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare: 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv perioada cuprinsă între 17 Noiembrie 2022 – 17 Noiembrie 2025

Contact:

Municipiul Beiuș, județul Bihor, P-ța Samuil Vulcan nr. 14, e-mail: proiecte@municipiulbeius.ro, tel: 0259.321.935

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial

Distribuie informația
Alte știri