Recomandare de lectură: Românii din Balcani. Istorie și politică. Video

ROMÂNII DIN BALCANI. Istorie și politică, volumul coordonat de prof. Mihai Drecin, Beata Menesi, prof.Ion Zainea, este o carte în ale cărei articole, datorate unor nume prestigioase din domeniul istoriografiei românești, aduce dovezi peremptorii despre prezența românilor în spațiul carpato-danubiano-pontic, dar și mărturii despre românii din Balcani.

Evident, autorii aduc un plus de elemente noi, care le completează pe cele cunoscute până acum, despre românii din Balcani, cunoscuți și ca „vlahi”, dar documentarea extrem de atentă propune o analiză pertinentă, de la primele lucrări, încă din sec.al XII-lea și până astazi, când condiția românilor din Ungaria sau Serbia sunt prezentate și analizate în date statistice  elocvente. O carte astfel despre români, pentru români.

Alte știri