Rezultatele absolvenților clasei a VIII-a din Bihor la simularea examenului de Evaluare Națională

În data de 29 martie 2023 conform calendarului, s-au comunicat rezultatele simulării probelor scrise la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, sesiunea 2022-2023.

 La nivelul județului Bihor procentul de note peste 5,00 pe probe este următorul: Limba și literatura română 69.71%, Matematică 55.46%, iar la limba și literatura maternă 74.62%. Media generală  la nivel de județ este de 66.87%.

S-au obținut 4 medii de 10 la limba română, 27 de medii de la 10 la matematică, respectiv 3 medii de 10 la limba și literatura maternă. La etapa de simulare  în județul Bihor au participat 4728 de elevi.

Potrivit Procedurii privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a  notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog, decât prin excepție la solicitarea scrisă a elevului. Acestea nu sunt afișate și nu sunt publice. Ele se vor comunica elevilor și se vor analiza la nivelul fiecărei clase prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.

În perioada următoare unitățile de învățământ care au organizat simularea probelor scrise la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 2022-2023, vor transmite la Inspectoratul Școlar Județean Bihor un raport de analiză însoțit de un plan de măsuri care are rolul de a optimiza rezultatele obținute la simulare.  

Distribuie informația
Alte știri