Rezultatele BAC-ului (înainte de depunerea/soluționarea contestațiilor) în Bihor. Comunicat

În județul Bihor rata de participare a fost de 96,97  % : 3430 de candidați prezenți (dintr-un total de 3537 de absolvenți înscriși). 

Dintre cei 3430 de candidați prezenți, 2578, respectiv 75,16 %  candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 6 (șase).  

1 candidat a încheiat examenul cu media generală 10 (zece). Acesta provine de la Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” Oradea.

La proba de E a Limba și literatura română, din 3334 candidați înscriși, 2892 de candidați (86,74 %) au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 23 de candidați au fost notați cu 10 (zece).

La proba Ec din 3322 candidați înscriși, 2845 de candidați (85,64%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 110 de candidați au obținut nota 10 (zece).

La proba Ed din 3370 candidați înscriși, 3076 de candidați (91,27%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 118 de candidați au obținut nota 10 (zece).

La proba de limbă şi literatură maternă, din 487 candidați înscriși 478 candidaţi (98,15%) au obținut note peste sau egale cu 5, iar 4 candidaţi au obţinut nota 10.

Pe limbi de predare situația este următoarea: la limba maghiară 353 candidaţi au obținut note peste sau egale cu 5, iar 3 candidaţi au obţinut nota 10, la limba germană 16 candidaţi au obținut note peste sau egale cu 5, niciun candidat nu a obţinut nota 10, la limba slovacă 9 candidaţi au obținut note peste sau egale cu 5, iar 1 candidaţ a obţinut nota 10.

Contestaţiile se depun azi 03 iulie 2023 în intervalul orar 12.00-18.00.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

În perioada 4-6 iulie 2023 se vor rezolva contestațiile.

Rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

Rezultatele finale se vor afișa pe data de 7 iulie 2023

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puțin 6 (șase).

Distribuie informația
Alte știri