Rezultatele campaniei privind munca nedeclarată și securitatea angajaților din construcții, în Bihor

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor informează asupra rezultatelor derulării în perioada 20 – 22 iulie 2020 a „Campaniei naționale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată precum și de control în domeniul sănătății și securității în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor”.

Obiectivele campaniei au fost: identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile construcțiilor, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; identificarea angajatorilor care utilizează muncă nelegală a copiilor și a tinerilor; determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale, de a le înregistra în aplicația Revisal; creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniile construcțiilor a prevederilor legale; eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

În domeniul relațiilor de muncă, s-a urmărit modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la: angajarea personalului, inclusiv transmiterea contractelor individuale de muncă in Revisal în termenul legal; timpul de muncă și timpul de odihnă; repausuri periodice (repausul  săptămânal, repausul zilnic și sărbătorile legale); garantarea în plată a salariului minim în construcții, potrivit OUG.nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul instituțiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene respectiv pentru celelalte domenii de activitate, potrivit H.G. nr.935/2019 pentru stabilirea  salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde e cazul.

Potrivit celor transmise de ITM Bihor, în domeniul relaţiilor de muncă, au fost programate 14 controale, din care au fost efectuate 12 controale, două controale fiind în curs de desfășurare. Au fost sancționați doi angajatori la care s-au depistat trei persoane care desfășurau activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă. S-au aplicat două amenzi în cuantum de 60.000 lei, fiind dispuse 27 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. În domeniul sănătății și securității în muncă, prin vizitele de control în șantierele temporare și mobile, s-a urmărit luarea măsurilor specifice pentru diminuarea răspândirii Covid-19.

În domeniul sănătate şi securitate în muncă, la ITM Bihor, au fost controlate 15 unităţi, au fost sanctionați 15 angajatori. „S-au constatat numeroase abateri de la respectarea aplicării legislaţiei în vigoare şi s-au aplicat 49 sancţiuni contravenţionale, din care o amendă în cuantum de 10.000 lei şi 48 avertismente. Au fost dispuse 48 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate”, se menționează în document. Dintre deficiențele constatate, amintim tablouri electrice necorespunzătoare, neîngrădirea și nesemnalizarea golurilor periculoase, lipsa supravegherii stării de sănătate prin control medical periodic.

Distribuie informația
Alte știri