Români nu vă uitați Istoria! La 27 mai 1600 se înfăptuia prima Unire!

Pe 27 mai 1600, pentru prima dată, într-un hrisov, Mihai Viteazul este numit „Domn al Țării Românești, Ardealului și Moldovei”.

Mihai Viteazul a deschis în istoria poporului român o nouă epocă, care va avea drept scop unirea celor trei principate române. Acesta a venit la tronul Țării Românești într-o situație de cumpănă, într-o conjunctură internațională complexă, când presiuni externe și dificultăți politice și economice interne puneau sub semnul întrebării durabilitatea statului român.

La 1 noiembrie 1599 Mihai Viteazul, după ce înfrânge armata lui Andrei Bathoryîși face intrarea în Alba Iulia. La 10 mai a cucerește Bacăul, iar la 16 mai 1600 Suceava a fost luată fără luptă, din cauza că apărătorii cetății s-au predat. În zorii zilei de 9 august 1601, stil vechi (19 august 1601, stil nou), Mihai Viteazul este asasinat mișelește din ordinul generalului Basta, la Câmpia Turzii.

Sursa: rgnpress.ro

Alte știri