Românii vor putea plăti facturile întârziate la energie în rate

Românii îşi vor putea achita facturile în rate, dacă acestea au fost emise cu întârziere, furnizorul de energie având obligaţia să eşaloneze sumele restante, se arată în noul regulament al ANRE, aprobat vineri.

De asemenea, clienții vulnerabili pot beneficia de eșalonări ale facturilor, fără penalități, pe o perioadă de cel puțin trei luni.

conform noului Regulament, cele mai relevante elemente care vor fi cuprinse în viitoarele facturi ale clienților finali de energie electrică sunt următoarele:

– datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării;

– informații referitoare la intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile;

– numărul de telefon pus la dispoziție de către operatorul de distribuție la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct operatorului de distribuție întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică;

– data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată;

– intervalul de citire (în cazul clienților casnici se va specifica „maxim 3 luni”).

Totodată, pentru o mai bună înțelegere a facturii la energie electrică, clienții finali vor primi și o anexă care va cuprinde, obligatoriu, o serie de informații utile, cele mai relevante dintre acestea referindu-se la:

– comparații între consumul actual de energie electrică al clientului și consumul clientului pentru aceeași perioadă a anului anterior, sub formă grafică, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către operatorul de distribuție;

– comparații cu un client mediu de energie, din aceeași categorie de consum, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către operatorul de distribuție;

– date cumulative cel puțin pentru ultimii trei ani sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanță de către operatorul de distribuție. Datele trebuie să corespundă intervalelor pentru care au fost emise informațiile de facturare frecvente;

– informații privind drepturile clientului în ceea ce privește soluționarea alternativă a disputelor, inclusiv datele de contact ale entității responsabile.

Prevederile noului Regulament se aplică atât clienţilor finali și furnizorilor de energie electrică, cât și operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi operatorului de transport şi de sistem”, se arată în noul regulament al Autorităţii Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), semnat de preşedintele Dumitru Chiriţă.

„Propunerea este ca în situațiile în care furnizorii de energie electrică, dacă emit facturi care includ o perioadă mai mare decât o lună sau nu respectă termenul de facturare prevăzut în contractul cu clientul, atunci la cererea clienților, vor fi obligați să acorde plata eşalonată pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada facturată. 

Deci, dacă emite o factură cu consumul a două luni atunci practic, la cererea clientului, va fi obligat să acorde o plată în două rate”, a explicat Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE).

De exemplu, furnizorul de stat Hidroelectrica nu a mai trimis facturi din aprilie adică din ultimele 10 luni, iar dacă un consumator primeşte 10 facturi restante, acesta va putea să le plătească în 10 rate.

Distribuie informația
Alte știri