”Ruta bisercilor de lemn din Bihor”, prima rută culturală din România

Agenția de Management al Destinației Bihor, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei și Ministerul Economiei Energie și Mediului de Afaceri – Direcția Generală pentru Turism au lansat la Oradea Ruta Culturală a Bisericilor de Lemn din Bihor.

Este un produs turistic cultural care are ca scop valorificarea integrată a patrimoniului cultural, a obiectivele naturale, a activităților ecoturistice, a activităților relaxare activă, precum și a gastronomiei locale, a meșteșugurilor și tradițiilor din mediul rural.”Ruta bisercilor de lemn din Bihor” va fi prima rută culturală din România având ca punct de pornire biserica de lemn și va fi un instrument prin care turismul cultural alături de celelalte forme de turism vor ajuta la dezvoltarea durabilă a comunităților rurale.

Evenimentul a avut loc în cadrul seminarului  ”Oportunități de dezvoltare a rutelor culturale în județul Bihor-ruta bisericilor de lemn din România”, desfășurat pe parcursul a 3 zile în Oradea, comunele și satele bihorene unde există biserici de lemn bine conservate.

Principalele obiective ale seminarului au fost conștientizarea autorităților publice locale și a actorilor privați din domeniul turismului privind importanța conservării și promovării patrimoniului material și imaterial românesc, valorificarea obiectivelor turistice prin intermediul agențiilor de turism, dezvoltarea turismului și creșterea vizibilității județului Bihor ca destinație turistică atractivă și durabilă prin intermediul moștenirii culturale.

Alte știri