S-a încheiat a treia etapă de reabilitare a Cetății Oradea, care a inclus bastioanele Ciunt şi Bethlen

S-a încheiat încă o etapă din procesul de reabilitare a Cetății Oradea. Este vorba despre transformarea zonei reprezentată de curtina nordică, bastionul Ciunt, curtina vestică  și bastionul Bethlen, într-o zonă de interes turistic și cultural major, pilon de dezvoltare durabilă urbană.

Luni, 30 mai, a avut loc închiderea contractului de finanțare a proiectului „Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea – Centru multicultural și multiconfesional european – Etapa III. Consolidarea și restaurarea zidurilor bastioanelor Ciunt și Bethlen, respectiv a curtinei nordice și vestice”. Valoarea proiectului este de 13.694.484,85 lei cu TVA, din care 98% sunt fonduri nerambursabile.

„Se încheie încă un contract de finanțare prin fonduri europene, fiind vorba despre cea de-a treia etapă a reabilitării Cetății Oradea. De-a lungul timpului, prin fonduri europene au fost implementate 4 contracte de finanțare, în sumă de totală de 105.655.629,33 lei. Contractul s-a derulat sub atenta supraveghere a colegei noastre Carmen Albulescu, căreia îi mulțumim pentru implicare.

Trei contracte au fost finanțate prin Programul Operațional Regional și un contract pe HU-RO. Încercăm pas cu pas să reabilităm toată Cetatea. În prezent pregătim cea de-a patra etapă de finanțare: bastionul Crăișorul, care va fi depus prin Planul Național de Redresare și Reziliență”, a punctat Mihaela Neag, director executiv în cadrul Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională (DMPFI)

În cadrul proiectului a avut loc reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea curtinei dintre Bastionul Aurit și Bastionul Ciunt (602,5 mp suprafața construită și desfășurată), a unei părți din Bastionul Ciunt (975,6 mp suprafața construită și desfășurată), a curtinei dintre Bastionul Ciunt și Bastionul Bethlen (348,80 mp suprafața construită și desfășurată), a bastionului Bethlen (5.833 mp suprafața construită – inclusiv corpul F – și 6.239 mp suprafața desfășurată, din care 771 mp arie construită cazemată). În total este vorba despre 7.759,9 mp suprafață construită și 8.165,9 mp suprafață desfășurată. A mai avut loc crearea funcțiunii de sală de conferințe prin reabilitarea și refuncționalizarea corpului F, în total 771,1 mp suprafață desfășurată și 498,72 mp suprafața utilă.

Prin contractul de finanțare s-a impus digitizarea obiectivului de patrimoniu, Cetatea Oradea, tronsoanele aferente cererii de finanțare.

În mare parte bastioanele, curtinele și contraescarpa cetății s-au păstrat în starea de conservare în care le-a preluat municipalitatea  la sfârșitul anilor 1990. Din punctul de vedere al stării tehnice, bastioanele se încadrau în categoria structurilor în stare de conservare medie – nu prezentau probleme majore de stabilitate generală, însă pentru a corespunde cerințelor de exigență derivate din funcțiunile nou propuse, au fost necesare intervenții complexe privind zidurile Cetății. 

În corpul F s-a amenajat o sală multifuncțională la nivelul parterului, iar la subsol grupuri sanitare, fiind cea mai mare sală multifuncțională din Cetatea Oradea.

Proiectul a fost implementat de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, acest obiectiv, alături de  celelalte rezultate prin contractele de finanțare va fi integrat în circuitul turistic.

Distribuie informația
Alte știri