S-a majorat contribuția proprie privind înființarea Parcului Științific și Tehnologic Bihor

În ședința extraordinară de marți, cei 29 de consilieri prezenți au votat în favoarea majorării contribuției UAT Județul Bihor în proiectul prin care se va înființa un parc științific și tehnologic. Suma, reprezentând cheltuieli neeligibile, suportată de Județul Bihor a crescut cu 200.000 lei si a fost ceruta de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Parcul Științific și Tehnologic Bihor se înființează în scopul utilizării rezultatelor activităților de cercetare și aplicării tehnologiilor avansate în economie și în scopul creșterii participării instituțiilor de învățământ superior acreditate și a unităților de cercetare – dezvoltare în procesul de dezvoltare economico-socială prin știință și tehnologie. Conform descrierii funcționale, clădirea Parcului va avea regim de înălțime parter plus două etaje și o suprafață desfășurată de 5.417.78 mp. Aceasta va fi dotată cu mobilier și echipamente de cercetare specifice laboratoarelor propuse.

Valoarea totală a proiectului este de circa 40 de milioane lei (aproximativ 7 milioane euro). Sursa de finanțare pentru înființarea Parcului este Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 1, prioritate de investiții 1.1, perioada estimată de implementare fiind de 36 de luni. Parcul Științific și Tehnologic Bihor urmează să fie amplasat pe strada Ceyrat, nr. 4, în spatele Facultății de Științe Socio-Umane.

Distribuie informația
Alte știri